ДЕМОкрация : Ние сме мнозинство и всъщност ние решаваме, а официално се води че заедно с вас сме взели решението

Liudmila Nenkova

препоствано от Фейсбук

"-Добър ден, от НАП се обаждаме. Не сте си платил данъка.
-Как разбрахте?
-Това ни е работата – да ви следим.
-Че кой ви плаща за такава работа?
-Вие ни плащате, с вашите данъци
-Значи аз ви плащам за да ме следите дали си плащам?
-Точно така.
-Защо да ви плащам тогава за нещо, което ме ощетява?
-Защото в противен случай ще ви пратим полиция да ви арестува и да ви вкара в затвора.
-Кой плаща на полицията за това?
-Вие плащате, с данъка си.
-Я да видим дали правилно съм разбрал – Аз ви плащам заплата за да ме следите дали ви плащам, а ако не платя, ще извикате полиция да ме арестува, а на тази полиция също аз плащам заплатата.
-Да, това се нарича държава. Не може без нея.
-Искате да кажете, че вие не можете без нея, а аз мога.
-Не, не. Всички не можем без нея. Всеки в държавата си има права и задължения и когато някой не си спазва задълженията, друг следи за това. Например ако ние не си изпълняваме задълженията, имате право да ни се обадите и да изисквате от нас да ги изпълняваме.
-Демек ако разбера, че вие не ме следите достатъчно сериозно дали си плащам данъка, тоест дали ви плащам заплатата, аз имам право да ви се обадя и да настоявам да си свършите работата, т.е. да настоявам да ме следите и принуждавате да си платя данъка, и за тази работа да ви платя заплата….
- Точно така, по този начин функционира системата.
-Че кой идиот би измислил подобна система?
-Ами всички заедно сме я измислили – вие, ние от НАП, полицаите и затвора. Това се нарича „демокрация”.
-Значи ние четиримата сме решили аз да плащам заплатите на вас тримата за да ме следите и санкционирате ако не плащам. Така ли?
-Точно така.
-Но аз съм против това.
-Няма начин, тези неща ги решаваме заедно, все пак живеем в условията на демокрация. Ние сме мнозинство и всъщност ние решаваме, а официално се води че заедно с вас сме взели решението."

Фейсбук