Депутатските ВЕЦ- ове изсмукаха водата, а ДПС фирми изсякоха горите във вододайните зони.

Язовир "Жребчево" е на 23% , а "Копринка" го гони! Изпуснатият обем от яз. Копринка е бил отправен към ВЕЦ-ове и оттам през Марица за Турция имало е и част за напояване ...

яз. Копринка

яз. Камчия

"ТИЧА" е почти на критичен минимум, Девненските извори вече захранват Варна, защото язовир "Камчия" трябва да остане за област Бургас , понеже бизнес - депутатските ВЕЦ- ове изсмукаха водата, а ДПС фирми изсякоха горите във вододайните зони.
Но вие си стойте вкъщи, защото ГЕРБ ви пазят от комунистите и ви пишат нова Констиквуция , която явно никой не е чел!!!

Фейсбук

Станимир Михайлов чрез Стела Николова