ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ !! Ако не бяха СССР и комунистите ...

Мони Монев

 
ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ !!
В годините 1934-1939, Българите се вземат в ръце и правят България най-богатата държава на Балканите и един от лидерите в Европа. Българският лев става златен. Всяка една издадена монета е обезпечена с налично количество злато в Българската банка, което го прави по-силен от повечето днешни валути в света.
България дава заем на Франция 145 милиона златни лева със срок на погасяване 60 години и лихва 4.5%
До 1944 г. в България има ТРИ самолето-строителни завода проектирани, построени и усъвършенствани изцяло от български инженери.
За 1938 и 1939 г. първа по икономически растеж в Европа е Австрия. Тя добавя над 15% към БВП на човек. А на второ място в Европа по растеж е България с 12% растеж на икономиката.
През 1939 г. по БВП на човек България изпреварва редица държави, които днес считаме за по-развити. Изпреварваме значително Португалия , Полша и Унгария, а от Италия ни дели само 8% разлика по БВП на глава от населението.
За сравнение, през 2016 г. Италия изпреварва България с около 95%.
БВП на Румъния и Югославия през 1939 г. едва достигат 30% от българския.
А БВП на човек в Турция е само 2/3 от българския.
 
Фейсбук