Докога е министър Генчовска?

Ognyan Minchev

Т. Генчовска: „…България не прави отстъпление по отношение на позицията си за официалния език на Република Северна Македония по т.нар. френско предложение. Изцяло се съобразяваме с решението на НС. Както знаете, в двустранните си отношения с РСМ България не признава техния официален език.“

Като се казва отстъпление, сигурно се има предвид отстъпка… Но все едно – в някои краища на България може и да казват „отстъпление“…

Виж, това, че „в двустранните си отношения с РСМ България не признава техния официален език“, мисля е някаква грешка на г-жа министърката – вече не езикова, а професионална (ако става дума за дипломация) и политическа.

Съвместна декларация на Министър председателя на Република България и Председателя на Правителството на Република Македония (1999 г.): „Подписана в София на 22.02.1999 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на официалните езици на двете страни – български език, съгласно Конституцията на Република България и македонски език, съгласно Конституцията на Република Македония, като двата текста имат еднаква сила.“

Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония (2017 г.): „Подписан в …………………..на………………………….в два оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици на Договарящите се страни – български език, съгласно Конституцията на Република България, и македонски език, съгласно Конституцията на Република Македония, като и двата текста имат еднаква сила.“

Едно е да не признаваш „техния официален език“, друго е да признаваш официалните езици съгласно Конституциите на двете страни.

Ох, между другото… Докога е министър г-жа Генчовска…?