Докога ще вият минаретата?

Докога ще вият минаретата?Почти никой християнин не знае, че минарето на всяка джамия в света надава ПЕТ пъти на ден своя грозен вой срещу нашия Господ, Бог и Спасител Иисуса Христа! Срещу християнската вяра и изповедание! И срещу самите християни, които за мюсюлманите са „неверници“, които трябва да бъдат обърнати в „исляма“ - в покорство!

 Почти никой православен българин не знае, че и минарето на безсрамно останалата в София джамия вие същото. Вие го също ПЕТ пъти на ден! Вие го срещу храма „Света Петка“, в чийто свят олтар е бил погребан Апостолът на нашата борба за освобождение от турско-ислямското робство, иеродякон Игнатий – Васил Левски! Вие го срещу Президентството и Министерския съвет на България! Вие го в центъра на столицата на православните българи! Вие го в лицето на всички, които бързат да забравят своята християнска вяра, български род и отечество! Вие го в сърцата на всички, които заради европейски облаги, политически и бизнесинтереси продават душите си на дявола и му служат с най-продажната дума на уста - „толерантност”!

Докога ще вият минаретата? Тази „толерантност”, с която Турция ислямизира Европейския съюз и сега най-нагло иска да стане негов пълноправен член. „Толерантност”, която за самия ислям означава аdhan (адхан) - ислямският вой за молитва и война с неверниците! Вой, който ПЕТ пъти на ден се носи от високоговорителите на минаретата в цяла България! Вой, който никой не разбира, защото е на езика, на който е говорил Мохамед. Този, който отрича нашия Господ Иисус Христос, Спасителната вяра в Него, Светото Му Рождество, Кръстна смърт, и Възкресение! А признава и налага навсякъде по света с кръв, война и асимилация своето божество „Аллах” и покорството към него, наречено „ислям”! Божество, на което след петстотингодишно робство ние отново „толерантно” трябва да се молим. Всеки ден по ПЕТ пъти, слушайки ето този вой от минаретата на джамиите, изникнали като гъби след европейския дъжд от проекти за „религиозна толерантност”, в нашето православно отечество:

 Превод на български език

4x

Аллах е най-великият

2x

заклевам се, че няма друг бог освен Аллах

2x

заклевам се, че Мохамед е пратеника на Аллах

2x

ела да се молиш

2x

ела да се преклониш

2x

молитвата е по-добра от сън

2x

Аллах е най-великият

1x

няма друг бог освен Аллах

 

Знаейки това, аз не съм толерантен към дявола и към тези, които му служат, и които воюват с моя Бог, Вяра, Народ и Отечество!

 Знаейки това, аз не съм толерантен към исляма, към мохамеданите, които го изповядват. Към техния вой за молитва и война с християните – моите православни братя и сестри! Както и към тяхното нагло, цинично и показно разпъване на молитвени килимчета, извън джамията им, в центъра на столицата на моята православна България!

ivofranz

Blog.bg