ДОКУМЕНТ: Манифестът с който Русия е обявила война на България, 5 октомври 1915г.

ВИСОЧАЙШИ МАНИФЕСТ

 
ПО БОЖИЯТА МИЛОСТ
НИЕ, НИКОЛАЙ ВТОРИ
ИМПЕРАТОР и САМОДЪРЖЕЦ
ВСЕРУСИЙСКИ
ЦАР ПОЛСКИ, ВЕЛИК КНЯЗ ФИНЛАНДСКИ
и прочие, и прочие, и прочие.

 

Обявяваме на всички Наши верни поданици:
Коварно подготвяната, от самото начало на войната и въпреки това смятана за невъзможна измяна на България към славянското дело се извърши : българската войска нападна губещата кръв в борбата с по-силен противник Наша вярна съюзница Сърбия.
Русия и Нашите съюзни държави предупреждавахме от самото начало правителството на Фердинанд Кобургски срещу тази фатална стъпка.  

Изпълнението на  отдавнашните стремежи на българския народ  -  присъединяването на Македония -  беше гарантирано на България по друг, съответстващ на интересите на славянството път.

 Но внушените от германците тайни користни сметки и братоубийствената вражда към сърбите, надделяха.
Нашата единоверна България, съвсем неотдавна освободена от турското робство  с братската обич и кръвта на руския народ, открито застана на страната на неприятелите на Християнската вяра, на славянството и на Русия.  

С горчивина руският народ  посреща предателството на толкова близката нему – до последните дни,  България  и с тежко сърце, изважда срещу нея меч, поверявайки съдбата на изменниците на славянството на справедливата Божия мъст.                 

 

Издаден в Царския Щаб, на петия ден на месец октомври  хиляда деветстотин и петнадесета година от Рождество Христово, а от Нашето царуване двадесет и първа.

 

На  оригинала, със собствената на Негово Императорско Величество ръка, подписано

                                                                        НИКОЛАЙ

https://toshev.blogspot.com/2018/03/5-1915.html?m=1&fbclid=IwAR2rgmFoWSq4M5JvpGEz-gdUMaQ67v1pX3PzIZ_6kE3fPoaRJkkSaLKmBdI