Досиетата : КАК НЕ СПАЗИХА ЗАКОНА

*** Отвориха най-сетне това на Цветан Цветанов, макар и опоскано. А на Борисов? А на другите политици?
Първо да видим какво гласи ЗАКОНЪТ и как беше нарушен
25. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Принадлежност към органите по чл. 1 (моя бел. - секретните комунистически служби) се установява въз основа на документи, съдържащи се в информационните фондове, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за щатен служител - с данни от неговото лично кадрово дело, щатните разписания или ведомостите за получавани възнаграждения;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за нещатен служител - с данни от неговото лично кадрово дело, щатните разписания или ведомостите за получавани възнаграждения;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за секретен сътрудник - със собственоръчно написана или подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи, собственоръчно написани или подписани от сътрудника, съдържащи се в делата на оперативен отчет; документи от ръководилия го щатен или нещатен служител, както и наличие на данни за лицето в справочните масиви (регистрационни дневници и картотеки), протоколите за унищожаване или други информационни носители.
(край на цитата от Закона)
.
Днес видяхме документите, че бившият втори човек в ГЕРБ - Цветан Цветанов е работил в и за Държавна сигурност. Видяхме ги, макар че Комисията продължава да мълчи човек на Държавна сигурност ли е бил или не.
Навремето, когато повдигнах въпроса, че Комисията по досиетата не го обявява, тя си изми ръцете с това, че той е бил на техническа длъжност и затова не се дължи оповестяване.
Нарушиха закона с това смехотворно оправдание, макар че управлението е ключово - Централно информационно организационно управление на Държавна сигурност (7-мо управление).
Според биографията на Цветанов той е бил специалист, инспектор, главен инспектор, началник на група както там, както и в СИТАУ (служба Информационни технологии и автоматизация, която се занимаваше и с подслушванията).
Естествено, като ценен кадър е получавал надбавка към заплатата си за "работа със строго секретни материали", което също е отбелязано в досието, ама иначе, ей на, нямал достъп до тайните на ДС.
.
Виждате от цитираните текстове от закона, че те задължават да се обявяват всички. Чак сега обаче, когато Цветан Цветанов се превърна в политически противник, изтичат документите, макар и добре прочистени още навремето, в зората на прехода.
.
***************************************
Сигурен съм, че и когато Бойко Борисов напусне властта, ще извадят и папката, макар и също прочистена, с неговото кадрово досие на служител - майор от Държавна сигурност и преподавател и ръководител на катедра във факултет "Държавна сигурност" на Школата в Сименово.
***************************************
Макар че не са го обявили за служител на ДС, понеже Комисията навремето ми заяви, че "преподаватели" не се обявяват (законът обаче за разлика от тях казва друго и затова го цитирах).
Явно Борисов е "преподавал" и възродителния процес като командир на специално сформиран батальон срещу "безредиците", за което му е обявена благодарност в специална секретна заповед.
.
Тук, в България, чрез тези хора като Цветанов и Борисов, а и редица др. политици беше апробирана реакцията на Запада как ще възприеме бивши служители на тайните служби начело първо на силовите структури на властта (главното секретарство), а после - и начело на държавата. А не само чрез тези политици.
И веднага не само след липсата на реакция, а и след горещата подкрепа от някои западни държави, организиралите тази контрола фактори в Москва проведоха в Кремъл решителния мач, инсталирайки Владимир Путин като президент.
.
Няма да се сдържа да кажа на същия Запад, че тази година с парламентарните и президентски избори отново имаме контрола
в България преди решителния вътрешен и международен мач на Русия!
И от реакцията на тази контрола зависи и играта в онзи мач.
И да прочетат все пак карето, с което илюстрирам поста, понеже за четвърти път през последните 30 години Запада се проваля генерално в България. Пети ще е много не само за нас, българите, но и за него.
***** Според появилите се документи Цветанов не е имал офицерски чин и е бил назначен по цивилната листа на ДС. Невъзможно е да си бил инспектор, главен инспектор, началник на аналитична група по цивилна щатна листа.
Така, че колкото тези "документи" "компрометират" Цветанов за нещо, отдавна известно на партньорите ни, толкова документите в опосканото и манипулирано досие са опит своебразно да го реабилитират пред Запада като относително незначителен човек в ДС.
 
Фейсбук