Дългът на България за 2015 г. е 23 млрд. лева

Националната статистика отчете 1,49 млрд. лв. бюджетен дефицит

Дългът на България за 2015 г. е в размер на 23 млрд. лева, което се равнява на 26% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват окончателните данни на Националния статистически институт.

Секторът „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 1,5 млрд. лв., или 1,7% от БВП, а недостигът в подсектор „Централно управление” е в размер на 619 млн. лв. – 0,7% от БВП.

През април националната статистика оповести предварителни данни, според които бюджетния дефицит в държавното управление за 2015 г. е 1,774 млрд. лв., или 2,1% от БВП. Сега от НСИ посочват, че разликата се дължи на получаването на окончателни данни за постъпленията от данъци, годишните отчети за дейността на държавните болници и публичните дружества, както и оборотните ведомости на бюджетните единици и общините.

В предходната 2014 г. дефицитът достигна 4,8 млрд. лв. заради методическа препоръка на Европейската комисия към сектора "Държавно управление" да бъде включен и Фондът за гарантиране на влоговете в банките, изплатил гарантираните депозити във фалиралата КТБ.

http://www.faktor.bg/