Държавната софра: 2.5 МИЛИАРДА ЛЕВА ЗА ЗАПЛАТИ, ЕДИН НА ВСЕКИ 25 БЪЛГАРИ

Grigor Lilov

 

Един от всеки 48 души население у нас е служител на държавата и общините. (без държавните предприятия), сочи годишният доклад за администрацията през 2020 г.
Ако махнем пеленачетата, децата и младежите и пенсионерите един на всеки 25 човека население е в администрацията.
.
Щатната численост в българската администрация наброява 142 613 души, от които 36 422 в териториалните структури и 106 191 бр. в централната администрация. Спрямо 2019 г. числеността намалява с малко (със 134 бройки), но като цяло се забелязва ясно увеличаване на държавните служители, особено в централната администрация през последните години.
 
Издръжката на тази държавна машина, препълнена с шуробаджанащината, калинки, некомпетентност и корупция само за заплати ни е струвала 2 467 056 787 (почти 2 и половина милиарда лева)
Агенция „Митници”, която опекунства контрабандните канали, е със 100 млн. лв. заплати, НАП – с 400 милиона заплати, Министерският съвет – 126 милиона, МВР – 918 милиона...
 
 
Има всякакви агенцийки, комитети, институти и какви ли не други чудесии. Например Агенция за устойчиво енергийно развитие (сякаш си няма Министерство на енергетиката), Национален институт за помирение и арбитраж, Национална служба за съвети в земеделието, Център за развитие на човешките ресурси, Център за насърчаване на сътрудничество в селското стопанство, Агенция за качеството на социалнвите услуги и т.н.
Данните, които ви давам, не са пълни, защото информацията не е пълна. От доклада за администрацията са изключени например спецслужбите, Комисията за финансов надзор, БНБ, цялата съдебна система и прокуратурата, различни консултативни съвети (74 бр.), парламента и негови органи и съвети и др. Някои от задължените да дадат информация администрации не са го направили.
 
С невключените сумата за заплати е малко над 3 милиарда и още толкова за издръжка – те. 6 милиарда лева годишно ни струва „прекрасно” функциониращата държава, в която живеем.
Фейсбук