Дянков започва да харчи и Сребърния фонд за запушване на дупки в бюджета

Дянков започва да харчи и Сребърния фонд за запушване на дупки в бюджетаСлед като изхарчи, за да пълни дупки в бюджета, 4 млрд. лева от фискалния резерв, правителството започва да харчи и парите от Сребърния фонд за същата цел. Това става ясно от предложенията за промени в Закона за управлението на фонда, публикувани на страницата на Министерството на финансите. След решението, парите от Сребърния фонд, които са част от фискалния резерв и гарантират стабилността на пенсионната система, ще могат да се използват за покриване на дефицити и плащания по външния дълг.

С прокарването на новите текстове  държавният Сребърен фонд ще може да отпуска заеми на държавата, като с пари от него ще бъде изплатен част от държавния дълг, чиито падеж изтича през януари 2013 година. Промените дават възможност 70% от парите във фонда да бъдат отпускани като заем на държавата. В момента в Сребърния фонд има 1,77 млрд. лева, които трябваше да подпомогнат пенсионната система през 2018 година.

Запушването на дупки в бюджета с парите от Сребърния фонд носи риск за пенсионната система, която и без това е силно разклатена.

В мотивите към проектозакона е записано, че сегашните правила за управлението на фонда са твърде консервативни и макар да го предпазват от финансови загуби, при ниската доходност, която носи депозирането на средствата в БНБ, те се обезценяват спрямо инфлацията. Според сметките на финансовото министерство средногодишният размер на обезценката е бил около 40 млн. лв. за четирите години от създаването му до сега.

В мотивите към законопроекта Министерство на финансите дава като пример и други държави от Европейския съюз, в които се наблюдава практиката суверенни резерви фондове да инвестират на вътрешните пазари, като поименно са посочени изправените пред фалит Белгия и Португалия.

ГЛАСОВЕ