Евродокладът за корупцията: Овластени „борци“, слаби резултати, формализъм и лобизъм

Лора Филева

Ина Друмева

 

Сотир Цацаров оглавява антикорупционната комисия, която според доклада не е дала достатъчно добри резултати. Главният прокурор Иван Гешев пък може да има влияние върху съдии.

Притеснения, свързани с безконтролната власт на главния прокурор и неприключилата реформа по този проблем, по-малко съдии в съдийската колегия, избрани от съдии и възможността за влияние на главния прокурор върху пленума на кадровия орган на съдебната власт, както и върху самата колегия, повишен риск за съдебната независимост, показателен и от броя на атакуваните заради техните актове съдии.

Това са част от изводите на доклада за върховенството на закона в целия Европейски съюз в частта за съдебната система и антикорупционната политика в България. Докладът в този му вид обхваща всички 27 държави-членки и се занимава за пръв път и с медиите.

Отличителното този път е, че за разлика от Механизма за сътрудничество и проверка тук няма отправяне на конкретни препоръки към България. Това означава, че управляващите няма нужда да поемат някакви ангажименти, но също така и не могат да се измъкват с оправдания, че са поели отговорност и работят по проблемите. Европейската комисия очаква конкретни и трайни разултати.

В частта за правосъдието в България, комисията повтаря и припомня старите проблеми, по които няма промяна или достатъчна реформа. Забелязват се и нови моменти – комисията акцентира върху факта, че в България няма закон за лобизма, споменава се и скандалът „Апартаментгейт“ като пример, в който антикорупционната комисия не е открила конфликт на интереси, както и че все още няма достатъчно окончателни присъди по дела за корупция.

Еврокомисията акцентира, че въпреки че правителството е обявило като свой приоритет борбата с корупцията, все още няма достатъчно резултати в тази насока. Отбелязано е че протестите от лятото на 2020 година са довели до смяната на петима министри от кабинета на Бойко Борисов. Оценките в доклада са сдържани и дипломатични, а тонът не е силно критичен. Прави впечатление и че конкретни имена не се споменават, а единствено институции и техните представители и ръководители.

За независимостта на прокурора, който ще разследва главния

Частта за съдебната система, която е и първа в доклада, започва с констатацията за неограничената власт на главния прокурор и факта, че реформата по този въпрос не е приключила. В доклада са изразени притеснения, че позицията на главния прокурор позволява той да оказва влияние както върху отделните прокурори, така и върху съдийската колегия на съдебния съвет.

Според доклада в предложения от управляващите вариант за назначаването на отделен прокурор, който да може да разследва главния прокурор, има елементи, които будят притеснение – свързани с процедурата по избиране и разследващите функции, „и ще е важно проектозаконът да вземе предвид препоръките на Съвета на Европа по темата“.

В доклада е цитирана част от становището, според което организацията призовава „българските власти да въведат солидни гаранции за институционална, йерархична и практическа независимост на всички органи, които контролират или провеждат разследване срещу главния прокурор. Препоръките бяха отправени във връзка с проекта за промяна на закона за съдебната власт, изготвени от екипа на вече бившия правосъден министър Данаил Кирилов.

Като най-сериозно притеснение еврокомисията отбелязва, че въпреки че Конституционният съд е постановил, че главният прокурор не може да наблюдава и контролира разследванията срещу себе си, „все още има притеснения, свързани с процедурата по назначаването на специалния прокурор и с факта, че той ще остане на подчинение на главния прокурор за своите останали задължения“. В доклада се препоръчва допълнителна консултация с Венецианската комисия по проектозакона.

За влиянието на главния прокурор върху ВСС и съдийската колегия

За първи път в такъв документ се споменава, че главният прокурор има влияние върху пленума на Висшия съдебен съвет и потенциално върху съдийската колегия. За последното в доклада е даден пример, че в квотата от парламента в колегията могат да влязат и прокурори. „Структурата на Висшия съдебен съвет може да ограничи възможността му да защитава съдийската независимост от натиск от изпълнителната, законодателната и съдебната, включително и от главния прокурор и самия съдебен съвет. Рискът за съдебната независимост се вижда и от броя на съдиите, които са били подложени на атаки заради съдържанието на техните актове или изкавания на някои публични фигури“, пише още в доклада.

В бележките под линия са посочени примери за това, като един от тях е атаката към съдиите от състава на Софийския апелативен съд, освободил предсрочно Джок Полфрийман, както и стенограма от заседание на правната комисия от юни тази година, когато се обсъждат годишните доклади на Върховния касационен и административен съд и съдебния съвет. Тогава бившият министър на правосъдието Данаил Кирилов нападна председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, като го обвини, че командирова само съдии от Съюза на съдиите.

Промяната в Конституцията – само според препоръките на Съвета на Европа

В доклада се отбелязва, че премиерът Бойко Борисов е обявил план за промяна на Конституцията, в който се включва реформа на съдебния съвет и намаляване мандата на т.нар. трима големи – главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища. „Много е важно при тези реформи да бъдат взети предвид препоръките на Съвета на Европа“, е записано в доклада. В началото на септември във връзка с обявения от управляващите проект за нов основен закон от Съвета на Европа заявиха че с него не се гарантира независимо разследване на главния прокурор.

Борбата с корупцията – сред приоритетите на правителството, но без резултати

В годишния доклад за върховенството на закона за България се припомня, че борбата с корупцията е посочена като един от основните приоритети на правителството за този мандат. Същевременно обаче протестите през последните месеци са доказателство за гражданското недоволство и че напредъкът в борбата с корупцията не е достатъчен. Евродокладът посочва, че именно протестите са довели до оставката на петима министри през юли и септември 2020 г.

Лобистките интереси и контакти не са регулирани

За първи път в доклад за България от ЕК посочват, че лобирането не е регулирано и контактите между държавни служители и лобисти не се обявяват. Според доклад на Националния център за парламентарни изследвания, обхващащ периода от април 2017 г. до декември 2019 г., близо 37% от приетите закони изменят други актове и закони през преходните и заключителните разпоредби.

„В някои случаи измененията се отнасят до правни актове, които са напълно различни“, посочват от ЕК. В доклада се посочва и че тази практика не само че влияе отрицателно върху прозрачността на законодателния процес, но в някои случаи може да е признак на нерегламентирано лобиране.

Законодателството е задоволително, но процедурите – тежки и формални

Според доклада законодателството и правната рамка за борба с корукцията до голяма степен са налице, но все още стоят „предизвикателства“. Като задоволително е оценено цялостното прилагане на рамковото решение на Съвета за борбата с корупцията в частния сектор.

Цитират се обаче и изводи от докладите и анализите през годините и по-конкретно техническия доклад по механизма за сътрудничество и проверка за 2019 г., според който правните възможности за наказателно преследване са сложни и формални и са пречка за ефективното разследване и преследване на корупцията по високите етажи на властта. В доклада за върховенството на закона за България се посочва и изводът на Антикорупционния фонд, че формализмът на наказателното производство възпрепятства разработването и прилагането на иновативни и оригинални стратегии за разследване.

В доклада се оценява по-скоро като недостатък в правната рамка насърчаването на добросъвестно процесуално поведение на участници в корупционни престъпления, които имат добросъвестно поведение и сътрудничат на разследващите, а в замяна получават по-леки присъди или не им се търси отговорност. Идеята да отпадне наказателната отговорност за провокация към подкуп бе залегнала и в концепцията на Иван Гешев, която той представи и защити пред Висшия съдебен съвет при избирането му за главен прокурор.

Антикорупционната комисия – с много правомощия и много свободни работни места

Анализ се прави и на широките правомощия на антикорупционната комисия, която в момента се ръководи от бившия главен прокурор Сотир Цацаров. „Председателят на КПКОНПИ, неговият заместник и тримата членове на комисията се избират с обикновено мнозинство в Народното събрание. Заинтересованите страни изразиха загриженост относно тази избирателна процедура, отбелязвайки, че тя създава възможни рискове за политическата независимост на работата на Комисията за борба с корупцията“, се отбелязва в доклада.

Показателно е, че в доклада за върховенството на закона се отбелязва скандалът с апартаментите на властта, който избухна през пролетта на 2019 г. И фактът, че антикорупционната комисия не откри нито едно доказателство за конфликт на интереси по случая. Припомня се серията от оставки, които последваха с избухването на скандала, както и фактът, че сред отстранените бе и бившият шеф на антикорупционната комисия Пламен Георгиев.

От ЕК цитират и данните от доклада на самата антикорупционна комисия, в който се признават за незаети 100 работни места от 477 общо, което е над 20% и се отбелязва, че това би могло да има въздействие върху ефективната работа на комисията. Цитира се последното изследване на Евробарометър, според което едва 18% от анкетираните българи вярват, че КПКОНПИ се бори с корупцията като в сравнение с предишни години спадът в доверието е с 4%.

Още няма достатъчно осъдени за корупция по високите етажи на властта

Личат първите резултати от рефомите, но все още има предизвикателства. От комисията цитират доклада на антикорупционната комисия за 2019 г., в който преди месеци бившият главен прокурор Сотир Цацаров отчете, че прокуратурата е възложила на КПКОНПИ 553 проверки за корупция като за сравнение е посочено, че през 2018 г. те са 343. В 450 от случаите резултатите са докладвани като доказателство за корупционно престъпление има в 83 от случаите.

Все още остава необходимостта да бъдат назначени компетентни и висококвалифицирани експерти, които да участват в наказателното производство.

Отбелязва се и това, че има значителен дисбаланс в натовареността на прокурорите и следователите от спецпрокуратурата.Д окладът обръща внимание и на гражданската конфискация на имущество, която позволява това да се случи без присъда. Като се посочва, че до юни 2020 г. има 309 окончателни съдебни решения, потвърждаващи конфискацията на имущество на обща стойност 133 133 611.25 лв.

Все още няма достатъчно солидни резултати в окончателните присъди по делата за корупция по високите етажи на властта. Статистиката за корупционните престъпления показва, че през 2019 г. е имало 486 обвиняеми, предадени на съд. (508 през 2018 г., 582 през 2017 г. и 614 през 2016 г.). Годишният доклад на Върховния касационен съд за 2019 г. показва, че осъдителните присъди са били потвърдени в 20 от 28 дела, свързани с корупцията, сред които са осъдени седем души, заемащи публични длъжности.

Евродокладът за корупцията: Овластени "борци", но слаби резултати, формализъм и лобизъм

Доклади на организации като Антукорупционния фонд и фондация „Конрад Аденауер“ анализират напредъка по някои дела за корупция по високите етажи на властта и подчертават, че твърде малко от тях са завършили с окончателни присъди. Същите анализатори ясно показват, че през 2018 г. и 2019 г. не е имало окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи на властта.

Освен това 78% от анкетираните в последното проучване на Евробарометър са на мнение, че тези делата за корупция не се разследват в достатъчна степен (средно за ЕС 68%) и 72% са на мнение, че усилията на правителството за борба с корупцията не са ефективни (средно за ЕС 55%).

Любопитно е, че 77% от предприятията, отговарящи на проучването на Евробарометър, смятат, че е малко вероятно корумпираните хора да бъдат глобявани или съдени. Последните заключения от доклада също са любопитни и се отнасят за това, че в Закона за борба с корупцията бяха въведе мерки за защита на хората, които подават сигнали за нередности.

Служителите, които разглеждат сигналите им са длъжни да не разкриват самоличността на подателя, да не оповестяват публично никакви факти и данни. Българският институт за правни инициативи обаче отчита слабост в законодателството като посочва, че не се допуска подаването на анонимни сигнали. Антикорупционния фонд също изразява пособни опасения по отношение на изискването хората, подаващи сигнали за нередности, да разкриват лични данни и ЕГН.