You are here

Европейския парламент гласува против започване на преговори със Съвета по Директивата за авторското право

ANONYMOUS BULGARIA

Имаме 1-ва победа! 
На 5 юли Европейския парламент гласува против започване на преговори със Съвета по Директивата за авторското право. https://bit.ly/2NvHJsq Вашите гласове бяха изслушани от много членове на ЕП. Мнозинството от тях гласуваха против мандата за водене на преговори на комисията по правни въпроси. 318 членове на ЕП решиха да отхвърлят доклада на докладчика Axel Voss (ЕНП, Германия) на #SaveYourInternet
Тук можете да видите кой как е гласувал https://bit.ly/2KQJy4yhttps://bit.ly/2KL7XbJ
Битката над машината за цензура по член 13 обаче не е свършила. Сега тя трябва да бъде спечелена на пленарното заседание на Европейския парламент през септември.

Следващ етап: 10 септември
Битката продължава и ние се нуждаем от подкрепата ви. Всичките 751 члена на ЕП ще могат да внесат промени в текста и те да бъдат гласувани на пленарната сесия на Европейския парламент през септември. Необходимо е да се предприемат много действия, както на равнище ЕС, така и на национално равнище, за да се гарантира, че гласовете ни ще бъдат чути до края.
https://www.saveyourinternet.eu/fr/

Протест против цензурата в интернет #StopACTA2https://bit.ly/2lXdrlB

Фейсбук