You are here

Евростат : Българите и интернет

Колкото и да е невероятно българите сме в челната петица на европейците, които са използвали интернет, за да влизат в социалните мрежи, както и на челна позиция в Европейския съюз по използването на интернет за телефонни или видеоразговори, показват данни на Евростат за употребата на Мрежата за лични цели през 2016 г.

Близо 80% от сънародниците ни са използвали телефоните си за разговори чрез „Вайбър“ (Viber), „Скайп“ (Skype) или „Фейстайм“ (FaceTime), сочат данните. След нас се нареждат кипърците и литовците (70 на сто).

Българите са и в челната петица на европейците, които са използвали интернет, за да влизат в социалните мрежи – 76 на сто, а 45% от българските граждани на възраст между 16 и 74 години са влизали в Мрежата с цел социални взаимоотношения.

Около 70 на сто от търсили и чели новини. Същият процент са ползвали Мрежата за изпращане или получаване на съобщения чрез електронна поща.

20% от сънародниците ни са използвали интернет при организиране на екскурзии или настаняване в хотели. В Люксембург например този процент е 75.

Само 7% от българите ни са използвали онлайн банкиране, а около 5% са записали час при лекар или медицинско заведение онлайн. За сравнение в Дания, Холандия, Финландия и Естония над 90 на сто от гражданите са извършвали банкови разплащания чрез интернет.

Едва 19% от българите предпочитат интернет за контакти с публичните органи. Още по-малко доверие в онлайн комуникацията с тях имат македонците (17%), а последното място в това отношение заемат румънците (9%).

Броят на лицата в страната, които никога не са използвали интернет, е намалял от 71 на сто през 2006 г. до 33 на сто през 2016 г.

"Под лупа"