You are here

Една от причините за съпротивата срещу приемането ни в Шенген е именно злоупотребата с българско гражданство, което се дава на представителите на руски спецслужби и организирана престъпност

Ilian Vassilev

Избягвам да коментирам изявите на външния ни министър. Но ето ви пример за лош подход, лош избор на медия, на време и на послание.
Малко професионални репери.
Първо, не се коментират проблеми вътре в ЕС, между съюзници със страна, която е извън или пред нейна ключова медия. Което става в семейството, остава в семейството.
Второ, една от причините за съпротивата срещу приемането ни в Шенген е именно злоупотребата с българско гражданство, което се дава на представителите на руски спецслужби и организирана престъпност. Не си спомням външният ни министър да е коментирал това пред български медии.
Казаното от външната ни министърка пред Известия звучи като оправдание, че не можем по-бързо да изпълним някакъв поет ангажимент към Русия. Което пък направи ни "забива" в задъдена улица и отдалечава изобщо от Шенген.
Трето, с резолюции на Европарламента, с доклади и "натиск" няма да стане - решението зависи от страните в Шенгенската зона. Именно работа на външния ни министър е да предаде на българското правителство притесненията и причините, поради което не ни приемат и да се стреми да внесем корекции, а не да прави пиар и да създава изкуствено розови представи за случващото се у нас. С други думи - повредата е в нашия телевизор, а не във Франция или Холандия.
Нали бяха обещали до края на европредседателството да влезем във въздушния Шенген.
Ако това е отчет за несвършена работа - разбирам.

Фейсбук