Едни 480 бона за "културни" нужди на общинарите от Бургас като чадъри, тениски, чаши, календари, химикалки, бейзболни шапки и ...

Бургас има много големи "културни нужди" - то няколко вида чадъри, бастуни, чаши, тениски, календари, бележници, химикалки, чаши ...

Едни около 480 бона ще се изхарчат за две години за PR нуждите на община Бургас, но нали идват и местни избори ...

Поредният луксозен отчет на Чичо Митко сигурно ще е калкулиран някъде под черта в поръчката възложена от Йорданка Ананиева ...

Иначе тук са царе на харчовете, ама има и откъде - от якото стригане с местни данъци и такси ...

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Включва:1.Бадж,PVC,джоб,90/60мм.2.Бадж,PVC,джоб105/78мм.;3.Бадж, PVC джоб 85/130 мм.;4.Бележник, индивид. корица 5.Бележник,твърда корица.6.Бележник,размер А5, индивид. корица.7.Бележник - корк, рец. хартия, 8. Бележник,спирала, А5, 100 стр., 300 гр.9.Бележник,10/15 см; спирала10.Брошура,32 стр.11.Брошура,24 стр., 200/100 мм.12.Брошура,24 стр. 235/165мм.13.Брошура – 24 стр. А5. 14.Брошура – 12 стр. А4. 15.Брошура,8 страници.16.Брошура - A4.17.Билборд – временен- 80x50 см.18.Визит. картички по детайли, посочени от Възлож-я.19.Визитник с лого.20.Визитник-рециклирани авт. гуми.21.Визитник – рецикл. кожа.22.Винил за билборд – 2 x 1 м. 23.Винил за билборд – 4 х 3 м.;24.Винил за билборд – 8 х 4 м. 25.Винил за билборд – 12 х 4 м.26.Винил за ограда – 4 х 2 м.27.Винил малък 1/0,70 м. 28.Винил с размер 1,00/1,50 м., капси на 24 см;29.Винил с размер 1,00/1,50 м., капси на 24 см, шиене.30.Грамота-А4 с паспарту и рамка от полистирен 310/400 мм. 31.Грамота – А4, хартия 250 гр., ламинат. 32.Грамота – А4, хартия 170 гр.33.Дипляни – А4, с две прегъвания, 130 г. гланц, 34.Дипляна – 210/200мм.35.Дипляна–600/200мм.36.Дипляна–300/150мм.37.Дипляна–450/150мм.38.Дипляна–300/210мм.39.Дипляна–900/150мм. .40.Дипляна-100/130мм.41.Дипляни А4.42.Календар работен.43.Календар,трисекционен с лого.44.Календар-бележници.45.Календар,джобен.46.Калъф за карти,визитки.47.Калъф за док-ти.48.Настолен календар-бележник с лого.49.Каталог – 32 стр. 50.Каталог-32 стр.51.Каталог–60 стр.52.Каталог- 40 стр. 53.Ключ-тел с логото на Общ. Бургас–пластмасов.54.Ключ-тел с лого.55.Лукс. подаръчнa торба.56.Лукс. календар Общ. Бургас - 12 листа, формат 500/700мм., гланц лак.57. Луксозен календар Общ. Бургас - ламинат и парцелен лак;58.Мет.значка тип„Копче“.59.Мрежов винил.60.Памучна торба с лого.61.Плакат700/1000 мм.62.Плакат 700/1000 мм.63.Плакат 500/700 мм. 64.Плакат 500/700мм.65.Плакат A3.66.Пост. инф. табела - 80х50 см.67.Пост. инф.табела – 60x70 см.68.Плакат А2.69.Плик– бял с лога.70.Подаръчни торбички 71.Покана– 210/100 мм.72.Покана–410/100мм.73.Подложка за чаша.74.Папка-плик.75.Папки с джоб.76.Пано за авт. спирка, хартия за печат 1200/1800.77.Пано за авт. спирка – винил.1200/1800.78.Пано за авт. спирка, хартия за печат с размер 1100/1960 мм. 79. Пано за авт. спирка, винил 1100/1960 мм 80.Рекл.-указ. табела – размер 4/2 м., материал коматекс 6 мм.81.Рекл.-указ. табела – размер 1/0,70 м.82.Рекламно-указ. табела – размер 0,6/0,3 м.83.Рекл.-указ.табела-размер 2/1,2 м.84.Рекламно-указ. табела, размер 0,8/1,2 м.85.Рекл. торбичка-бяла.86.Рекл.торбичка–цветна.87.Ролбанер на стойка, винил.88.Самоз-що фолио. 89.Стикер за дреха от самозал. фолио, кръгъл, ф 6 см.90. Стикери - 9см х 5см.91.Стикери–10x5,5 см.92.Стикери за прозорец,85 см.х 60 см.93.Стикери за прозорец, 85 см. х 22 см.94.Стикери за прозорец, 85 см.х 85 см.95.Стикери за прозорец, 90 см. х 180 см.96.Стикери за автомобил, 222см х81см.97.Стикери за авт.,164см.х159см.98.Стикери за авт., 133смх 159см.99.Туристич. карта на града.100.Тениска бяла,отпеч. на лицето до 210х297мм.101.Тениска бяла,отпеч. на лицето до 100х100мм.102.Тениска бяла,отп. на лицето до 100х100 мм. и гръб 210х297мм.103.Тениска цв.,отпеч. на лицето до 210 х 297 мм.104.Тениска, цв., отпечатък на лицето до 100 х 100 мм.105.Тениска, бяла,отпечатък на лицето до 100х100 мм. 106.Транспарант, 6х0,8м.107.Транспарант,6х0,8.108.Фасадна хоругва. 109.Фризби с лого.110.Флаер–210/100 мм.111.Флаер–148/70 мм.112.Флаер–А5, 130 г. 113.Флаш памет, 4 Gb,114.Флаш памет, 8 GB 115.Флаш памет 16 GB 116.Флаш памет 32 GB.117.Хенгер–размерА5.118.Химикал–пластмасов.119.Химикал–метален.120.Чадър,тип бастун.121.Чадър,с права дръжка ,бял. 122.Чадър,с права дръж.,цв.123.Чадър, тип бастун цв.124.Чадър с дървена дръжка,тъмно син.125.Чадър с телескопич. дръжка.126.Чаша.127.Чанта за докум.-корк.128.Чанта за док.129.Шапка,бейзбол.,бяла.130.Шапка бейзб.цветна.Продължава в поле II.2.14.

I.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400000.00      Валута: BGN

 

VIII: Възложител

VIII.1)Трите имена

Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева, длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № 1190/04.05.2016 г.

VIII.2)Длъжност

Заместник- кмет "Култура и образование"

С подобна поръчка ще се захранят послушните и ще се подготвят крачките за Местни избори 2019 ...

А Вие си блейте ...

"Под лупа"