You are here

ЕК иска €33 000 дневна глоба за България за неприети закони

Съдът на ЕС ще реши да наложи ли санкциите, свързани с авторските права и развитието на морските райони

Европейската комисия поиска днес от Съда на Европейския съюз да наложи на България глоби от над €33 000 на ден за период, през който е нарушавала европейското законодателство, като не е въвела две директиви - за защита на авторските права и за развитие на морските територии. Глобата се смята от постановяване на съдебното решение до деня на пълното въвеждане на законодателството. Не беше веднага ясно кога ще се произнесе съдът.

Комисията поиска глоби с различни размери на същото основание и за Люксембург, Румъния и Испания (за авторските права) и за Финландия и Гърция (за морските пространства).

Глобите, които Брюксел предлага за България, са €19 121,60 на ден за невъведената директива от 2014 г. за колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар и €14 089,60 на ден за невъведената директива за установяване на рамка за морско пространствено планиране от същата година.

Първата има за цел да създаде общи стандарти, прозрачност и финансова дисциплина в колективното управление на авторските права. Тя също определя общи стандарти за многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар.

Втората се отнася до съгласувано управление на водите в Европа, що се отнася до съоръженията за възобновяема енергия, корабоплаването, рибарството и аквакултурите, посочва Комисията.

Крайните срокове за въвеждането и на двете директиви в националнитена законодателства са изтекли през 2016 г. След тях Комисията е изпратила на администрациите последователно уведомителни писма, че са в нарушение на правото на ЕС и мотивирани становища с предупреждения, че ще заведе срещу тях дела в Съда на ЕС.

Също днес Комисията отправи последни предупреждения към България, Кипър, Гърция, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша и Румъния, че може да заведе срещу тях дела в Съда на ЕС, защото още не са въвели в националните си законодателства „4-тата директива относно борбата с изпирането на пари“ .

Тя засилва действащите изисквания към борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма. Всички държави членки трябваше да я въведат в своите законодателства до 26 юни тази година.

http://clubz.bg/61572-ek_iska_%E2%82%AC33_000_dnevna_globa_za_bylgariq_z...