You are here

Енергетиката не е сфера в която всяка частна сделка може да мине, тъй като става реч за ключова за националната сигурност инфраструктура

Ilian Vassilev

Заплахата на ЧЕЗ че ще заведе ново дело срещу държавата за това, че спира сделката с Инерком е силно надценена. Днес публикувам статия в която показвам защо тази сделка не трябва да стане. Енергетиката не е сфера в която всяка частна сделка може да мине, тъй като става реч за ключова за националната сигурност инфраструктура. Шансовете на ЧЕЗ в международен съд са нулеви. Повтарям нулеви, освен ако не се разберат предварително с наши ключови играчи да загубят делото. Инерком е де факто нов субект в енергетиката, без никакъв запис на дейност, особено в електроразпределението, което поставя предоставянето на електроенергийната услуга на над милион и половина българи на риск. 
Инерком е системен риск.

Фейсбук

колаж : Георги Динев