You are here

ЕС скочи на данък уикенд

ЕС оспори въведеният в България през 2016 година данък ”уикенд”.

Страната ни се приканва да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС в случаите когато стопански активи се използват за частни или нестопански цели и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка.

 

Ако България не предприеме деиствия в следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи.

https://frognews.bg