Закон след закон частната собственост става все по-уязвима

Закон след закон частната собственост става все по-уязвимаЧрез строителното министерство сегашното управление прокарва скандални промени - първо за принудителното отчуждаване на терени, сега стигна до гаражите на хората

Тази гледка не е следствие на земетресение, а на паднала козирка. Вместо държавата да се занимава с опазването на имуществото, здравето и живота на хората от падащи или лошо построени сгради и прилежащи към тях обекти, тя е решила да регулира кой, как и на кого да си продава гаража.

Властта всичко друго свърши, та допря до гаражите. След като се справи с незаконните хотели по Черноморието и планините, след като премахна незаконните палати на мафията, след като конфискува престъпното имане и пр.

С проектопромени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), пуснати на сайта на строителното министерство за обществено обсъждане, се забранява промяната на предназначението на подземни и надземни паркинги и гаражи в съществуващи сгради. Според авторите на изменението тя се налагала "с оглед да не се създават предпоставки за влошаване и затрудняване на организацията на паркирането и движението в населените места, особено в големите градове". Това означава, че в гаражите няма да могат да се правят магазинчета, автосервизи, ателиета, каквато масова практика има в момента. Допълнителен проблем ще и обстоятелството, че проектът не предвижда какво става със заварените случаи. Определено проблемна е и предвижданата нова норма в ЗУТ, според която разрешение за строеж за извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване и преустройства, ще се издава след извършено обследване и след съставяне на технически паспорт. За такъв ремонт се смята дори санирането или пък остъкляването на балкон, бутането на колона в жилището и т.н. В същото време

огромна част от сградите нямат такива технически паспорти

Гаражите и паркоместата, които са част от основните обекти в сградата, няма да могат да бъдат изобщо предмет на правни сделки, предвиждат промените на ЗУТ. Това означава, че няма да могат да се продават, заменят и дори отдават под наем. Или поне авторите не са уточнили за кои правни сделки става дума и са използвали общото понятие, което включва всички възможни сделки по Закона за задълженията и договорите. Още по-голям абсурд идва след това. Когато не са част от основните обекти в сградата, гаражите и паркоместата ще могат да бъдат предмет на правни сделки само с лица, които притежават самостоятелни жилищни или административни обекти в същата сграда. Това означава, че ако някой има гараж като самостоятелен обект, ще може да го продаде или даде под наем само на лице от същата кооперация. Законодателят е направил едно-единствено изключение. Сделка ще може да се прави и с трети лица, но след като продавачът представи пред нотариуса писмени доказателства, че е "предложил на собствениците на обекти в сградата гаража или паркомястото при същите условия и декларира писмено пред него, че никой не е приел това предложение". На практика по този начин се въвежда правилото от Закона за собствеността, което важи за хората, които са съсобственици в имот. Със сигурност предвижданото ново правило за гаражите ще предизвика сериозни критики и коментари, защото има много хора, които притежават гаражи като самостоятелни обекти в сгради, в които нямат жилища. Има и немалко хора, които притежават като отделни обекти по няколко гаража, и така ще се ограничава и затруднява тяхното право да се разпореждат с тях

както и когато намерят за добре.

Скандалното е, че след като законът допуска да има гаражи като самостоятелни обекти, които се купуват и продават отделно, за които има отделни нотариални актове, изведнъж държавата започва да ги регулира, сякаш са съсобственост. Просто не само че няма никаква логика, но и на практика се посяга на правото на частна собственост.

Всъщност, откакто ГЕРБ е на власт, хората се призовават да стискат зъби в очакване на по-добри времена. Те ще настъпят, когато бъдат построени магистралите, като бъде довършено метрото плюс една-две спортни зали. Или иначе казано, когато управляващите и техните фирми се наиграят. Дотогава, който издържи - издържи. Но това е друга тема.

За частната собственост и нейната неприкосновеност изобщо да не говорим. Защото само преди няколко месеца бяха направени промени в законите за държавната и за общинската собственост. Ако имате имот и той трябва да бъде отчужден и не сте постигнали съгласие за обезщетението и върви съдебна процедура, държавата или общината няма да чака съдебното решение, а може да влезе с багерите и да си върши работата във все още вашия имот.

В случая с общините например съкратената процедура ще се прилага за обекти от "първостепенно значение" - за такива се смятат "общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти - публична общинска собственост". При хипотезата с държавата пък става дума за национални обекти, каквито примерно са магистралите.

И в двата случая става дума за наистина опасно посегателство върху частната собственост. Погазват се и два основни принципа от конституцията. Първият от тях е записан в чл. 17, ал. 3 от конституцията - че частната собственост е неприкосновена. А вторият - в петата алинея на същата разпоредба от конституцията. Там е записано черно на бяло, че "принудителното отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон, при условие че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение".

Авторите на законовите трикове очевидно са пропуснали думите предварително и равностойно, за да помислят върху такъв вариант, а камо ли да предлагат подобен текст. Но те не само го вкараха в пленарна зала, но и го приеха. Да не говорим, че изрично записаха, че обжалването на акта за отчуждаването относно размера на определеното парично обезщетение няма да спира изпълнението му. Правото на хората да искат толкова, колкото те преценят при отчуждаване, никой не може да им отнема. Защото тази процедура е извънредна, вземат се имоти, които са частна собственост, понякога единствено жилище или пък единствена нива, или пък бащината къща. И не може да има отчуждаване преди окончателното определяне на обезщетение. Ако собственикът не се е съгласил на предложеното, той може да поиска произнасянето от съда. И докато съдът не се произнесе, не може да има краен акт на отчуждаване. Просто няма как.

Изобщо и с отчуждаването, и сега с нормите за гаражите става дума за законодателни безумия. И дано се намерят омбудсман, президент, депутати, главен прокурор, Конституционен съд, които да ги блокират.

Петър ПЕТРОВ

Сега