Заличаване

Филм за унищожаваното на българското Черноморие, Странджа, Черно море, природата на България и българския дух, както и за неравната борба на обществото срещу мафията. На протеста за спасяване на Странджа през 2009 година младежи са изписали: „ПОЛИТИЧЕСКАТА АПАТИЯ Е ПО ИЗБОР. АПАТИЯТА СПРЯМО ПРИРОДАТА Е САМОУБИЙСТВО!"

Заличаване (English subtitles)