You are here

Замърсяването в Бургас през 2018г. в снимки

Снимките са на "Под лупа" и са на данни от системата Air Tube  и от сайта на община Бургас ... И тъй като са много ще публикуваме само някои от тях. Преценета сами какво дишате и колко им пука за вашето здраве на кмет, шеф РИОСВ-Бургас, областен управител, министър на околната среда и общинските велможи в Бургас ...

Снимки от 1 януари 2018 г.

31 януари 2018

 1 февруари 2018

6 февруари 2018

7 февруари 2018

17февруари 2018

16 март 2018

20 март 2018

24 март 2018

25 март 2018

26 март 2018

29  март 2018

11 април 2018

18 април 2018

24 април 2018

15 юни 2018

22 юни 2018

28 юли 2018

19 октомври 2018

12 ноември 2018

2 декември 2018

9 декември 2018

10 декември 2018

20 декември 2018

21 декември 2018

29 декември 2018

30 декември 2018

31 декември 2018

И да не си помислите, че през май и юни не е имало замърсяване ...

18 май 2018

13 юни 2018

25 юни 2018

29 юни 2018

И така фактите са тук ... През цялата 2018 г. на всеки пет дни е имало превишаване на нормите за замърсяване с ФПЧ и не само с това ...

От вас и вашата преценка и действия зависи замърсяването да намалее като с вота си покажете пътя навън от управлението на страната и Бургас на ГЕРБ, разни патрЕотчета, чичо Митко, леля Руска , баба Тонка  и  т.н.

"Под лупа"