Защо изселници от Ломския и Видинския край в Русия се завръщат обратно по родните земи

ОНГЪЛ
С ръка на сърцето през Новата година...
Случайно да познавате човека на снимката?
Да знаете смисъла и делата в живота му?
Да знаете какво е ДАЛ и дали е ВЗЕЛ нещо от България?
Виждали ли сте по-тесен паметник?
Дали СЛУЧАЙНО, делата му се ПРЕМЪЛЧАВАТ?
Дали ТЕЗИ ДЕЛА са незначителни за да се знаят от малцина?
Преценете сами...
Той е един от най-видните родолюбци.
Той работи АКТИВНО за БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА.
Той е от МАЛЦИНАТА избрани и ДОВЕРЕНИ за делото хора.
Той е от най-близките съратници на Васил Левски.
На него Апостолът на свободата е имал най-голямо доверие.
Името му е Данаил Попов и е роден на 1 януари 1840 г. в град Плевен.
Учи в Плевенското шестокласно училище до1856 г. и заминава за Румъния да продължи образованието си. Баща му умира и поради липса на средства става словослагател в печатница в Букурещ. По време на работата си там усвоява и немски, руски, френски и гръцки език.
Там се среща с Георги Раковски. Тази връзка му оказва голямо влияние и се приобщава към идеята за национална свобода. Под негово влияние напуска печатницата и отива в Галац, да посреща ипомага на пристигащите от ... Русия изселници от Ломския и Видинския край ...
Интересно, колцина знаят и за тях?
Какви са те?
Защо са отишли в Русия?
Защо са предпочели ДА СЕ ЗАВЪРНАТ в „РОБСКИТЕ“ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ?
За тях също не се говори много в нашата история. Ето накратко отговорите...
След героичното въстание в Северозападна България от 1850 г., започва активна пропаганда на руските дипломатически представителства в България. Те обещават на преселниците добри условия на живот в селата там. Страхът от османците и активна кампания стават причина десетки хивяди българи да изоставят родните си места и да заминат... Те са главно от Видинско, Белоградчишко и Ломско.
Това е ОРГАНИЗИРАНО обезбългаряване е ПАГУБНО за земята ни по много причини. Ненапразно по този повод Раковски решава да издаде брошурата с красноречиво заглавие - „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“... Той изпраща в Букурещ своя сътрудник Теодосий Икономов, който я отпечатва в тираж 3 хиляди броя.
Знаем ли какво се случва с този тираж?
Научавайки за критичното към Русия съдържание на брошурата, руският генерален консул Хенрих Офенберг подтиква местната проруска българска организация Добродетелна дружина да ... изкупи и ... унищожи целия тираж.
Въпреки това Икономов успява да отпечата още 3 хиляди копия, които при голяма секретност, спрямо ... Русия са прехвърлени в България.
В текста на брошурата Раковски остро критикува лъжливите обещания на руските агенти, опитващи се да привлекат български заселници. Той дори прави исторически обзор на българо-руските отношения още от времето на Светослав Киевски, който завладява страната още в 969 г., /за което СЪЩО не се пише много/.
Защо тази книжка е неизвестна? Защото пак ще повторим казаното от Раковски в нея - ЗАРОБВАНЕТО на българите и ЗАВЛАДЯВАНЕТО на България е трайна руска цел, която сега се осъществява в СЪГЛАСИЕ и със СЪДЕЙСТВИЕТО на османските власти... Нещо неясно?
Затова последно е издадена с предговор от Захарий Стоянов, в 1886 г....
През 2017 г. родолюбецът Никола Григоров преиздаде разтърсващия текст, от поредицата „Сите българи заедно“, за да се запознаят повече българи с разтърсващите истини написани от Раковски преди повече от век и половина...
Тогава Данаил Попов урежда превозването на ТЕЗИ завърнали се БЪЛГАРИ до родните им места с параходи по Дунава. Те са разочаровани от ВИДЯНОТО И ПРЕЖИВЯНОТО в ... европейската част на Руската империя. Какво ли ще да е било тогава положението в останалата част? Подведени заминават, но разбират истината и сравнявайки, предпочитат „робския живот“ в ... Османската империя. Завръщат се масово, като броят на загиналите там и по пътя е неизвестен.
Тези събития са премълчавани после в историята ни и малцина ги знаят, също както и за нашия герой сега...
Даниел Попов после се установява в Турну Мъгуреле, залавя се с търговия и си създава добро материално положение. Закупува и продава в магазина си оръжие и боеприпаси, но не изоставя БЪЛГАРСКОТО ДЕЛО и революционна дейност, като:
- Става член на ТБЦК от 1866 г.;
- Подпомага организирането и изпращането в България на четите на Филип Тотю и Панайот Хитов (1867);
- Подпомага със свои средства и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа (1868);
- От неговия дом в Румъния Васил Левски тръгва към България;
- С негова препоръка Апостолът създава Плевенския частен революционен комитет, който е първия в страната (1869);
- Той е с огромна заслуга в изграждането на Вътрешната революционна организация. В 1869 г. заедно с Васил Левски, Христо Иванов (Големия), Иван Македончето и и др. основават Турнумъгурелския частен революционен комитет и за председател е избран Данаил Попов;
- Той предава на Васил Левски изработения печат на БРЦК;
- Почти цялата кореспонденция на Апостола, минава през него;
- На него Апостолът на свободата има най-голямо доверие. Той ЕДИНСТВЕН има право да чете всички получавани от и за Левски писма и да взима копия от тях. Друг факт за голямото доверие към него е, че само той и Ангел Кънчев могат да излагат идеите и защитават становищата на вътрешните дейци пред БРЦК в Букурещ.
- За неговата огромна роля, доверие и принос тогава има и други факти. Той е инициатор и създател на първите псевдоними на ръководните дейци на ВРО. Той е и авторът на шифрите и паролите за тайната поща;
- Той сам закупува 50 револвера и 15000 патрона, поръчани му от Ловешкия частен революционен комитет;
– Той доставя от Лиеж (Белгия) три пушки от най-усъвършенстваната система, като две подарява на Васил Левски и Ангел Кънчев;
- Между него и Васил Левски възниква искрена и сърдечна дружба, продължила до края на Апостола. Точно в писмо до него Апостола заявява: „…Играем с живота на 7 милиона българи. Трябва зряло да се постъпва.“
Нещо да ви прави впечатление?
То е ВАЖНО, но също се премълчава... Левски пише, че работи за 7 милиона БЪЛГАРИ...
После ни „освободиха“ и създадоха държава, която след приключилото първо официално преброяване на населението установява на 31.12.1880 г. ЕДВА 2 милиона жители в Княжество България... /точен общ брой - 2 007 919/.
Какво става след Съединението,?
Ще припомним само ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИЯ факт, че срещу това чисто БЪЛГАРСКО дело НАЙ-АКТИВНО РАБОТИ „освободителката“ Русия...
Работи повече и от Османската империя, чиято територия откъсваме и която е агитирана от Русия да ни ... нападне. На тази агитация обаче откликва само Сърбия и ВЕДНАГА ни напада...
Когато на 31.12.1887 г. приключва първото преброяване на населението в България след Съединението, е установен общ брой малко над 3 милиона БЪЛГАРИ... /точно са 3 154 375 жители на княжеството/.
Ще повторим отново тези ФАКТИ...
– Левски работи за ОСВОБОЖДЕНИЕТО на 7 млн. БЪЛГАРИ...
- После така ни нагласиха, че да има държава, /при това ВАСАЛНА, а НЕ независима/, за 2 млн. БЪЛГАРИ ...
- След БЪЛГАРСКОТО Съединение, /което отричаха и работеха срещу опазването му/, в държавата българите са малко над 3 млн. ......
След 1878 г., съратникът на Левски подарява на Плевенския музей и Народната библиотека в София документи, вещи и снимки на комитетски дейци. Подпомага образованието на млади българи, издаването на вестници и дарява читалища, училища и библиотеки. Умира в гр. Турну Мъгуреле на 12 април 1909 г.
Хубаво е, че е обявен за почетен гражданин на Плевен...
Хубаво е, че има улица там с името „Данаил Попов“.
Хубаво е, че там му вдигнаха паметник...
Хубаво е, че събраха дарения от хиляди плевенчани за да го поставят...
Не е хубаво, че паметникът е там едва от 2016 г.
Не е хубаво, че е ... тесничък...
Не е хубаво, че БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, за която той работи НЕ НАМЕРИ ВРЕМЕ И ПАРИ за голям и ПОДОБАВАЩ НА ДЕЛОТО МУ ПАМЕТНИК...
Дали е СЛУЧАЙНО, щом това НЕ Е изключение?
/снимки – Д. Попов, паметникът му, "случайно забравената" и новата книжка на Раковски/
 
Фейсбук