Защо не сме информирани за боклуците от Италия от РИОСВ-Бургас

Вие чухте ли, прочетохте ли РИОСВ -  Бургас да е информирал кой, къде и как превозва,съхранява онези отпадъци в порт Бургас, които били "безопасни" или преди това за едни други 7000 тона цитирани в нета ?
Публикувано на 17.12.2018 -http://riosvbs.com/home/menu/1250

В изменението и допълнението (ЗИД) на Закона за Управление на отпадъците (ЗУО), обнародвани в ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. и отнасящи се за териториалното разположение на площадките за рециклируеми отпадъци, са предвидени следните промени:

- Изискването на чл.38 от ЗУО за разположение на площадките за дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС в територии, „за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение"   изменението на ЗУО се отнася вече и за отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и всички видове отпадъци от опаковки.

- За всички площадки се изисква оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила ПУП, а за площадките по чл.38, ал.1 - оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителеч документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл.38,ал.1.

В 24-месечен срок от влизането в сила на закона /до 31.12.2018 г./ лицата, притежаващи разрешение/регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията за териториално разположение по чл. 38, ал. 1, и подават заявление за изменение и/или допълнение, към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т.9 и т.10, съответно по чл.78, ал.4, т.З и т.5 (§66, ал. 1 от ЗИД на ЗУО). Ако площадките вече отговарят на това изискване, заявление не се подава.

- Когато площадката/те не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 и не е подадено заявление, разрешението/регистрационният документ запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този ЗИД на ЗУО (03.01.2019 г.). В 3 месечен срок от изтичането на двугодишния срок (03.04.2019 г.) юридическото лице./физическото лице е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките (§66, ал. 5 от ЗИД на ЗУО).

- Ако разрешението/регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението/регистрационния документ, като заличава площадката/те, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 (§66, ал.4 от ЗИД на ЗУО).

Това прочетохме на сайта на РИОСВ-Бургас -

Виждате ли информация в сайта на РИОСВ-Бургас за отпадъците внесени от фирмата “Дентиче Пантелеоне” замесена през 2009 в Италия като член на ОПГ за незаконно изгаряне на токсични отпадъци. Това се разбира от публикации в италианската преса от това време. Фирмата лъсна при акции на ДАНС и прокуратурата в пристанищата на Варна-Запад и Бургас-Запад бяха открити 25 контейнери с боклук изпратени от тази фирма. Според българските разследващи тяхното съдържание е съмнително.

Прочели сте и знаете, че на пристанището в Бургас бяха открити 20 контейнера с отпадъци, а товарът е транспортиран с кораб на 5 септември 2019 г., съобщиха от прокуратурата.

На пратката е бил отреден режим за временно складиране за срок до 90 дни.

По документи, стоката е била декларирана като пластмасови отпадъци и каучук. 

Изпращач на контейнерите е италианското дружество „Дентиче панталеоне“ със седалище Авелино.

Получател на товара е българското търговско дружество „Блацион“ ООД, със седалище и адрес на управление в София. Негов управител е Блаже Игнатовски – гражданин на Република Северна Македония.

След разследване на част от отпадъка е установено и несъответствия на декларирания отпадък. 

Действията по разследването и процесуалните такива продължават. Районна прокуратура – Бургас е образувала досъдебно производство.

Дотук нещо като информация с източник РИОСВ-Бургас ?!! Няма ????

Май отдавна е време шефката на РИОСВ-Бургас да си ходи … Най-малкото очаквано от нас е #ОСТАВКА, защото шменти-капели имаше за редовното наднормено замърсяване на въздуха на Бургас, както и за бетоните по морето, така и с боклуците които са минавали и минават през Бургас, а и вероятността да се изгарят част от тези отпадъци не е никак малка, но …

Шефката на РИОСВ-Бургас МЪЛЧИ ?!!

Спомнете си, че през юли 2016 г. https://btvnovinite.bg/ обяви в публикация, че тонове смет пристигат в порт Варна и порт Бургас според италианската преса-https://btvnovinite.bg/bulgaria/vnasjame-bokluci-ot-italija-za-da-se-pre...

Едната крайна дестинация била сметището в Камено и по-точно Полски извор, община Бургас …

И друг интересен факт - пратка от 7200 тона отпадъци е транспортирана за България от Джулиано, провинция Авелино до Неапол до пристанището в Бургас.

От Серино боклукът пътува за пристанището на Неапол, където го товарят на кораб. Дестинацията е пристанище Бургас. Оттам боклукът пак се качва на камиони, които се отправят към крайната дестинация – Полски извор, до община Камено в област Бургас отбелязва в публикация – https://sputnik.bg/boklukat-na-evropa-poteglya-za-varna-i-burgas-shemite...

По онова време преди повече от три години кметът Димитър Николов, заяви, че нямал информация за подобен проект, но ако ще има завод за отпадъци и те ще преминават през наша територия, е редно да бъдем уведомени.

По подобен начин преди години отби топката и шефката на РИОСВ в Бургас Тонка Атанасова като  потвърди, че до нея не е достигала информация за проекта в Полски извор, нямало и искане за ОВОС за инсталация за боклук, но …

Дали ни трябват подобни кадри и защо им плащаме заплата ?!!

"Под лупа"

П.П. Редакцията на "Под лупа" се извинява за евентуално допуснати грешки и непълноти. Засегнатите имат право на отговор тук.