You are here

Защо се мълчи за редовното замърсяване на въздуха в Бургас и се нарушават законови задължения ?

Политиката на широко затворени очи и бездействие е широко прилагана практика от местната власт в Бургас, която се готви да посрещне няколко еврочиновника по време на европреЦедателството и да се похвали колко е европейска и напреднала във витиеватото изкуство на шменти-капели ...

Писали сме го в "Под лупа" неведнъж и от години насам, но бездействието и мълчание му е майката на подобно властово поведение, защото то се поощрява явно от по-висшата власт, която поне 8 години в държавата и 10 години в община Бургас е на Бойко Борисов и ГЕРБ, а те си траят с незначителни отклонения, когато да речем като на 31 март 2016 г. имаше превишение на СЧН на сероводород с близо 36 ПЪТИ ?!

През месец декември 2017 г. и осемте дни на 2018 г. е налице отново подобна ситуация, която изисква реакция от кмет, областен управител, шеф РИОСВ, общински чиновници, но ТАКАВА НЯМА ?!

И бургазлии дишаме смъртоносен коктейл от замърсен въздух с ФПЧ10 -почти 2 ПЪТИ над нормите, с бензен и азотен диоксид и всичко това идва от братската офшорка "Лукойл" и "Кроношпан" в доминираща степен, а нашите управници, които са длъжностни отговорни лица по ЗОС мълчат, бездействат ...

Те не изпълняват собствените си планове подписани и утвърдени от тях, а прокуратурата в Бургас спи или е разсеяна ?!

 

2. Превишаване на допустимите норми в три последователни часа и/или алармените прагове на замърсители на въздуха При регистрирано превишаване на допустимите норми в три последователни часа и/или алармените прагове на замърсители на атмосферния въздух, Директорът на РИОСВ Бургас оповестява дежурния по ОбСС - Бургас на тел. 056/84 15 60. 16 Посредством телефонна или радиотелефонна връзка дежурният по ОбСС оповестява Кмета на Община Бургас и Председател на ОбСС, Зам.-кмет „Европейски политики, Околна среда“ и Зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, както и Секретаря на Кризисния щаб. Органите за управление /включително кметовете на съответните населени места/, службите и формированията на ОД ПБЗН се привеждат в готовност за работа и действие по решение на Кмета на Община Бургас. Кметовете на населени места оповестяват населението за създалата се ситуация, като дават указания за необходимите предпазни мерки, които следва да се изпълнят за предотвратяване и минимизиране на опасността за здравето на хората. 

3.2. При регистрирано превишаване на средно часовите норми на замърсители на атмосферния въздух:  Директорът на РИОСВ Бургас оповестява дежурния по ОбСС на тел. 056/84 15 60.  Посредством телефонна или радиотелефонна връзка дежурният по ОбСС оповестява Кмета на Община Бургас и Председател на ОбСС, Зам.-кмет „Европейски политики, Околна среда“ и Зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, както и Секретаря на Кризисния щаб. Срок за оповестяване: 15 мин.  Органите за управление /включително кметовете на съответните населени места/, службите и формированията на ОД ПБЗН се предупреждават за готовност за действие. Срок за оповестяване: 15 мин.

www.burgas.bg/uploads/7a62fd1d64f659d58d9d76514693c8c8.pdf

Нека кмет, шеф РИОСВ, общински чиновници да ни покажат документи, откоито да се вижда колко пъти е изпълняван този план ? Едва ли някой от вас е бил оповестен или знае как се изпълняват тези задължения, дори и прокуратурата, която разследва кокошкарски нарушения, а подобна опасност едва ли ?!

Ето ги фактите от сайта на общината от днес 8 януари - бабин ден, но за бабите от местната власт, които си отглеждат хилавото бургаско поведение ...

Ако не вярвате на "Под лупа" прочетете какво пишат бургазлии във Фейсбук за същата тази отвратителна ситуация :

Vladimir Pavlov

Тази вечер мирише на пари в Бургас!
На много пари, във вид на изгорял петрол и серни изпарения  И някой друг ненаял се и заспал чиновник....
Та се замислих, че днес се сблъскали танкер и кораб в Китайско море, та чак тук замириса на изгоряло.
Да се чудиш на световните чудеса 
Благодарим ти Лукойл за прекрасната вечер.

Питаме кмет, шеф РИОСВ, общински чиновници, седалкаджийте от ОбС-Бургас - ЗАЩО СЕ БЕЗДЕЙСТВА И ЗАЩО НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ? Питаме и прокуратурата в Бургас защо си трае и не се самосезира по проблема ?

Колкото за министър Нено Димов, в неговия случай му искаме #ОСТАВКА за неизпълнените му политически обещания и бездействие ...

Нека на 11 януари на поредната вечер на протести за Пирин да поискаме оставка на виновните длъжностни лица и заради бездействието им по въпроса с редовното замърсяване на Бургас и ще сме доволни гостуващите у нас еврочиновници да научат и тази истина за корупцията свързана със замърсяването на околната среда водеща до повишена смъртност ...

"Под лупа"