За незаконна агитация на изборите алармира Институтът за социална интеграция

Раздаване на агитационни материали в изборното помещение, присъствие на представител на общинската администрация, несъответствие на ИК с методическите указания – това са само част от констатираните нарушения от страна на наблюдатели на ИСИ до 10.30 ч.

Представител на общинска администрация присъства в изборното помещение на СИК в Дома за възрастни хора в кв. Дървеница, гр. София. Това сигнализира наш наблюдател, който следи изборния процес там. Представителят на общината е бил без отличителни знаци и без яснота каква е функцията му в изборния ден. След подаване на сигнал от страна на представителя на ИСИ, той се е оттеглил.

 

Редица нарушения са констатирани и в секции в Стара Загора – липса на осветление, предварително маркиран образец на бюлетина и подписан предварително избирател в списъка за гласуване, са само част от нарушенията, които са установили наши наблюдатели там.

 

В Смолян е възникнал казус, за който е уведомена ЦИК и в момента се чака нейното произнасяне. Забелязано е разминаване между текста в Изборния кодекс, касаещ правомощията на застъпниците и текста в Методическите указания.

Институт за социална интеграция продължава да следи изборния процес със своите наблюдатели, базирани във всички областни центрове на страната.

https://frognews.bg/novini/nezakonna-agitatsiia-izborite-alarmira-institutat-sotsialna-integratsiia.html