За Перника като Герника

Опасно високи нива на серен диоксид са измерени вчера във въздуха в Перник. Заради замърсяването местната екоинспекция препоръча деца, възрастни хора и хора със заболявания на дихателната система да не излизат навън.

Преди да попитам каквото и да било, бих искал се поинтересувам все пак колко възрастен трябва да си, за да се съобразиш с препоръката. И какъв е критерият за “възрастен” човек.

Ако става дума за хора на пенсионна възраст, те и без това са сред гражданите, убедени, че оцеляването им  е свързано с тактиката оцеляването у дома.

И в животинския трево(о)пасен свят е така: колкото по-малко мърдаш, толкова повече се надяваш да пестиш енергия, а и хищниците могат да пропуснат да те схрускат в джунглата навън.

Време е перничани да се обърнат към ООН да бъдат включени в някоя червена книга или направо да повикат сини каски да ги спасяват.

Морят ги с безводие, но се приспособяват като земноводни. Жилави се оказаха.

Сега пробват и със серен диоксид. И още дават признаци на живот.

Дали няма да им приложат газ?

Такъв се задава във все по големи количества от Русия. Колективна евтаназия, интернационална помощ от Евразия.

В съвременна българска Герника се превръща Перника, макар и без гражданската война и бомбардировки.

За желаещите да ме обвинят, че горните бележки са долна клевета предлагам да кажат на какво им прилича неделната загриженост на правителството за положението в Перник, проспано с поне половин година, но предизвикало извънредно заседание на кабинета в почивния ден.

Безхаберието и административния произвол, довели до тази ситуация, наистина нямат почивен ден.

Коментар "Под лупа"

Все пак това, което се случи в Бургас от топлите грижи на "братската" рафинерия на 31 март 2016 г. е нещо като световен рекорд по часово обгазяване със серен диоксид-36 пъти над нормата ?!

Екобюлетин брой 13: 28 март - 3 април 2016 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сероводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 30/03/ - до 6.88 пъти /СЧН/

на 31/03/ - до 35.98 пъти /СЧН/