За тулупите, разделението и какво искаме да бъде! (видео )