You are here

За 86 дни 40 денонощия с превишение на нормите за замърсяване с ФПЧ в бургаски квартал при допустими 35 за година

В Бургас нямало замърсяване на въздуха така твърдяха и община и РИОСВ - просто нищо съществено освен някакви миризми и ... Да бе, да ?!

На два пъти по стотина бургазлии протестираха пред общината без политически искания и мотиви за правото си да дишат, но ...

Оказва се познатата с годините история се повтаря -РЕДОВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА НАД БУРГАС С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ ...

Не е новина, но за последните 86 денонощия в бургаския квартал Долно Езерово има 40 денонощия ПРЕВИШАВАНЕ НА НОРМИТЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ С ФПЧ, ПРИ НОРМАТИВ ЗА ГОДИНА ДО 35 ДНИ ?!

Ето ви и факти за размисъл:

Законодателство

Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.) са приети норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните ПДК за фини прахови частици:

ФПЧ10
- СДН - 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);
- СГН - 40 мкг/м3

ФПЧ2.5
СГН + ДО - 30 мкг/м3

КАКВО ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ПРИ РЕГИСТРИРАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Да се стои в затворени помещения до преминаване на епизода на интензивно атмосферно замърсяване, като предварително прозорците са плътно затворени и при необходимост евентуални процепи - допълнително изолирани.

Да се избягват напрегнати физически дейности на открито. Ако такива дейности са наложителни препоръчва се те да се извършват рано сутрин или късно вечер. Определени замърсители придобиват много високи стойности през обедните и следобедните часове.

В училищата се отменят физкултурните занимания на открито.

Да не се пуши. Да се избягва престоя в помещения, определени за пушене.

Да се избягва престоя в райони с интензивен автомобилен транспорт, както и престоя в помещения с допълнителна експозиция на аерозоли, прах и др. дразнещи вещества.

Да се ограничат дейности, които произвеждат дразнещи носа, очите и белите дробове вещества като готвене, чистене и др. подобни.

Болните от коронарна болест да избягват физически натоварвания на открито поради риск от остра миокардна исхемия или инфаркт на миокарда.

Конкретни лечебни препарати за лечение на белодробни и сърдечно - съдови заболявания, свързани със замърсяване на въздуха не съществуват.

Спомня ли си някой обещанията на чичо Митко от мандат 2007-2011 г .написани и сложени в рамка в заседателната зала на община Бургас ?

НЯМА ПОЧТИ НИЩО ИЗПЪЛНЕНО ?!!

БЛЕЙТЕ И ЛАПАЙТЕ !

Да дишат свободно право имат само свободните хора, а в Бургас дебилите са 84% ????

"Под лупа"