You are here

ЗЗД или ...

Христо Христов

Вие разбирате ли какво иска разпищолената мутрокрация?!

Под предлог, че към момента органите са длъжни да уведомят САМО близките и работодателя на арестувания за 72 часа, управляващите предлагат промени, които гласят, че арестуваният може сам да избере кой да бъде уведомен. 
Един вид, няма да има ограниченния.

Но момент!

Прократурата МОЖЕ да му откаже!

И знаете ли с какъв предлог?
"Неотложна необходимост"
а също 
"Ситуация, при която наказателното производство би могло да бъде сериозно възпрепятствано"

Добре конкретизирани ситуации, нали?

Настръхнахте ли вече...
Почакайте!

Опитват се да променят закона и в частта му, когато става въпрос за арест на дете!
Вече няма да са длъжни да уведомят родителите. 
Отвличат детето срещу само ангажимента да уведомят Агенцията за закрила на детето!

Родителите - майната им!

На тях по-нататък, някой ден ще им кажат!
Първо нека да докажат съпричастност към престъплението което са си наумили!

Ей така, преди около 100 години са започнали да изчезват хора в България!

Викам стига толкова, а?!

Фейсбук