Играта им е - прави тестове достатъчно много за да държат под страха населението, достатъчно много нашите лаборатории да печелят много, но не толкова, че падне процентът и хората да разберат че това си е една жива спекулация.

Ilian Vasilev

 

Защо ли не съм изненадан от данните, които получих от "вътре" като обяснение как така изведнъж тестовете скочиха на над 11 хиляди, след като буквално се знаят с колко машини и капацитет за ПиСиАр тестове разполагаме.

По-голямата част от увеличението се дължи на една единствена лаборатория, свързана с властта, която е регистрирала манипулационните си /там където с вземат проби като "лаборатории"/ няма машини, няма капацитет на произвежда тестове на конвейр. Минали са и на пулове от по 10 проби. Когато резултатът е отрицателен колко заключения за тест издават според вас и колко манупилации се заплащат? Ако е положителен пуловия тест умножавате пак.

Другото го знаете - само тази фирма генерира дневен оборот от близо половин милион лева.

Това си е по НПК, но в друг свят и друго управление, не при Борисов и Гешев.

Икономиката на коронаистерията е повече от впечатлителна. Тези дни на ден се купуват маски за по милион и половина лева. В допълнение реактивите хвърчат на макс.

Е как да няма истерия, такива пари тези хора не са сънували!?

Обяснението за спада на процента на заразени е че все повече предприятия и държавни служители им правят "служебно" тестове за ПиСиАр. Както вчера обясних - за знаменателя и числителя. В момент в който увеличиха кръга на изследваните извън засегнатите или рисковите и процентът спада.

Ако можехме да изследваме наведнъж 50 хиляди души процентът щеше да падне под 5. За това играта им е - прави тестове достатъчно много за да държат под страха населението, достатъчно много нашите лаборатории да печелят много, но не толкова, че падне процентът и хората да разберат че това си е една жива спекулация.

Не, и зараза има, и болни има, и в реанимации има, и умрели има, но там няма категорични данни за нещо апокалиптично. Тръгнеш ли обачи по пътя на парите и лъсва цялата поквара на тази власт. Граби днес и максимално много.

 

Фейсбук