You are here

Избори по герберски. Бай Ганьо ряпа да яде ...

Демографският институт при БАНИ преди време на база на официалните данни на НСИ пресметна, че българите, които са на възраст от 0 до 18 години и не могат да гласуват, са 1 243 000 души (това число представлява 18/19 от броя на населението на България на възраст от нула до 19 години, което според НСИ е 1 315 000 души).

Ако от общия брой на населението на България според онлайн брояча на населението в момента (към 13.05.2018 г) - 7 006 392 души, извадим това число – 1 243 000, получаваме 5 763 393 души. Това е приблизителния брой на тези български граждани, които би трябвало да имат право да гласуват. Значи това са потенциалните гласоподаватели по официални данни на НСИ.

Но истината е друга: броят на населението сега не е 7 006 392, а много по малък, ако имаме предвид признатото от НСИ годишно намаляване на населението средно с по 80 000 души (този брой точно се получава и от данните за намаляването на населението на България за последните 25 години с 2 000 000 души, от 9 млн. на 7 млн., 2 000 000 : 25 = 80 000). Според НСИ числото 80 000 за 2015 г. се образува от отрицателния прираст (брой новородени минус брой починали през годината), който е около 50 000 годишно, и от емигриралите през годината, които са около 30 000 годишно.

Ако приемем, че Преброяване 2011 е установила брой на населението 7 365 000, и отчетем намалението с по 80 000 души годишно за периода 2011-2016 г., за 6 години това прави 640 000 души, то реалният брой на българите в момента е 6 725 000 души, а не 7 006 392, както показва броячът, който не отчита както трябва емигрантите, които всеки ден напускат България, не отчита и още някои аспекти в сферите на раждаемостта и смъртността у нас.

 

Реално цялото население на България  преди местните изборите е 6 725 000 души и ще намалява още, от които право на глас би трябвало да имат точно 5 482 000 души (възрастовата група над 18 години). Но в избирателните списъци за Местни избори 2019 г. вероятно ще са включени много повече български граждани – 6,9 млн. души. Този брой на избирателите е почти равен с броя на цялото население на България ?!

 И така броят на избирателите в избирателните списъци не е коректен, той е с 1 418 000 души по-голям от хората над 18 години в България.

Това означава, че "мъртвите души" и този път през 2019 г. ще решат изборите за ГЕРБ, защото цялата власт е в техни ръце, а власт и милиардите от еврофондовете и обществените поръчки не се изпуска просто така, защото избирателите не ги харесвали ...

Бай Ганьо ряпа да яде пред ГЕРБ ...

снимка : Матей Динев Фейсбук

"Под лупа"