Избори по герберски. Бай Ганьо ряпа да яде ...

Демографският институт при БАНИ преди време на база на официалните данни на НСИ пресметна, че българите, които са на възраст от 0 до 18 години и не могат да гласуват, са 1 243 000 души (това число представлява 18/19 от броя на населението на България на възраст от нула до 19 години, което според НСИ е 1 315 000 души).

Ако от общия брой на населението на България според онлайн брояча на населението в момента (към 13.05.2018 г) - 7 006 392 души, извадим това число – 1 243 000, получаваме 5 763 393 души. Това е приблизителния брой на тези български граждани, които би трябвало да имат право да гласуват. Значи това са потенциалните гласоподаватели по официални данни на НСИ.

Но истината е друга: броят на населението сега не е 7 006 392, а много по малък, ако имаме предвид признатото от НСИ годишно намаляване на населението средно с по 80 000 души (този брой точно се получава и от данните за намаляването на населението на България за последните 25 години с 2 000 000 души, от 9 млн. на 7 млн., 2 000 000 : 25 = 80 000). Според НСИ числото 80 000 за 2015 г. се образува от отрицателния прираст (брой новородени минус брой починали през годината), който е около 50 000 годишно, и от емигриралите през годината, които са около 30 000 годишно.

Ако приемем, че Преброяване 2011 е установила брой на населението 7 365 000, и отчетем намалението с по 80 000 души годишно за периода 2011-2016 г., за 6 години това прави 640 000 души, то реалният брой на българите в момента е 6 725 000 души, а не 7 006 392, както показва броячът, който не отчита както трябва емигрантите, които всеки ден напускат България, не отчита и още някои аспекти в сферите на раждаемостта и смъртността у нас.

 

Реално цялото население на България  преди местните изборите е 6 725 000 души и ще намалява още, от които право на глас би трябвало да имат точно 5 482 000 души (възрастовата група над 18 години). Но в избирателните списъци за Местни избори 2019 г. вероятно ще са включени много повече български граждани – 6,9 млн. души. Този брой на избирателите е почти равен с броя на цялото население на България ?!

 И така броят на избирателите в избирателните списъци не е коректен, той е с 1 418 000 души по-голям от хората над 18 години в България.

Това означава, че "мъртвите души" и този път през 2019 г. ще решат изборите за ГЕРБ, защото цялата власт е в техни ръце, а власт и милиардите от еврофондовете и обществените поръчки не се изпуска просто така, защото избирателите не ги харесвали ...

Бай Ганьо ряпа да яде пред ГЕРБ ...

снимка : Матей Динев Фейсбук

"Под лупа"