You are here

Излиза, че управляващите са зависими от лицето Доган. Не ни остава нищо друго, освен някога да получим отговор на тази странна зависимост между Доган, ГЕРБ и Обединени патриоти.

Цоньо Ботев

Вчера ни сюрпризираха с новина, която знаем от години. "Почетният председател на ДПС Ахмед Доган е охраняван от Националната служба за охрана (НСО) заради "рискови заплахи, както от територията на България, така и такива, възникнали извън нея". 
От НСО цитират решение на междуведомствената комисия, която решава кой да бъде охраняван извън лицата, посочени в Закона за НСО. Комисията безспорно е установила, че става въпрос за наличие на застрашеност от чужда държава, което е наложило необходимостта от денонощна охрана на Ахмед Доган до настоящия момент. НСО охранява Доган от 2009 г. 
Съгласно Закона за НСО видът, обхватът и времетраенето на охраната, както и друга информация, обективирана в решенията на комисията по чл. 23, не може да бъде разгласявана. 
Съгласно ЗНСО - Чл. 22. (1) При конкретна застрашеност на лицето в мирно време по решение на комисията по чл. 23 се осигурява охрана на:
1. лицата по чл. 21, ал. 1 и 2;
2. народни представители;
3. членове на семействата на лицата по чл. 20, ал. 1;
4. други лица, свързани с националната сигурност, посегателството спрямо които би подронило, отслабило или създало затруднения на властта в Републиката.
Този субект не попада в обхвата на първите три точки. Щом е от ал.1, т. 4 по какъв начин един бивш политик е свързан с националната сигурност? Какво общо може да има посегателството срещу това лице с подронване, отслабване или създаване на затруднения на властта?
Излиза, че управляващите са зависими от лицето Доган. Не ни остава нищо друго, освен някога да получим отговор на тази странна зависимост между Доган, ГЕРБ и Обединени патриоти.

Фейсбук