You are here

Изписвани скъпоструващи лекарства на... починали онкоболни

Изписвани скъпоструващи лекарства на... починали онкоболниИзписвани са скъпоструващи лекарства поименно с протокол на починали болни, като за приложението им се изисква приемането на пациента в болнично заведение. Само на починалата на 23.07. 2007 г. Марийка Димитрова Янева са изписани общо 20 флакона Херцептин /на 25.07.2007г., 01.08.2007г., 16.09.2007г. и 15.10.2007г. с протоколи съответно PO7/7012, PO7/8001, P07/9006, P07/1012./, като ориентировъчната стойност  на флаконите към датите на изписване е около  70 000 лв.

В редакцията на АФЕРА се получи шокираща справка, придружена с тревожен сигнал за злоупотреби със скъпоструващи лекарства, изписвани на вече ... починали онкоболни в Онкодиспансер – Варна.

Публикуваме сигнала дословно:

„Уважаема медия,

Предоставям Ви материал, от който става ясно за извършена злоупотреба с медикаменти за лечение на онкологично болни  в големи размери.

От справката е видно, че са изписвани скъпоструващи лекарства поименно с протокол на починали болни като за приложението им се изисква приемането на пациента в болнично заведение. /В сведението под графа „табела” са изписани и номерата на поименните протоколи/.

Например само на починалата на 23.07.2007г. Марийка Димитрова Янева са изписани общо 20 флакона Херцептин /на 25.07.2007г., 01.08.2007г., 16.09.2007г. и 15.10.2007г. с протоколи съответно PO7/7012, PO7/8001, P07/9006, P07/1012./, като ориентировъчната стойност  на флаконите към датите на изписване е около 70 000 лв.

Общата стойност на злоупотребите с медикаменти на починали болни в отделението по Химиотерапия на Онкодиспансер Варна със завеждащ д-р Виолина Таскова може да се определи при едно обстойно и детайлно разследване.”

В изпратената справка фигурират 95 лица и не я публикуваме, тъй като в нея има лични данни.

В справката фигурира датата на смъртта на болния, както и датите, на които е „нзето” скъпоструващото лекарство, описано с име и бройки. В графата „табела” са описани номерата на проколите за изписване на лекарствата.

От справката е видно обаче, че освен посочения пример има доста лица, които след като са починали... са получили различни скъпоструващи медикаменти.

Временно управляващ на лечебното заведение е д-р Виолина Таскова, която бе избрана от общинските съветници на морската столица на 24 август 2011 след предложение на кмета Кирил Йорданов. Изборът се наложи след смъртта на управителя на Онкодиспансера д-р Игнатов.

Другото предложение за шеф на Онкодиспансера в лицето на доц. Георги Кобаков, което не мина,  бе на общинския съветник Радослав Коев, според когото именно доц. Кабаков е управлявал Онкодиспансера през последните месеци до кончината на д-р Игнатов и е бил предложен лично от него.

АФЕРА алармира съответните институции да направят пълна обстойна проверка като е готова да предостави получената скандална справка.

Afera.bg