You are here

Икономистът Румен Гълъбинов: Безработицата пада, но заради намаляващото население

Впечатлението е, че всъщност икономиката на България расте, а новите работни места са сравнително малко

 

Румен Гълъбинов, специално за Breaking.bg

Повишаването на заетостта в България е повече ефект от намаляващото население.

Заетите растат, безработицата пада, но населението ни продължава да намалява. Повишаването на коефициента на заетост в България е повече статистически резултат от намаляващото население, а не благодарение на разкриването на много нови работни места.

Макар икономическият ръст да продължава, поне на този етап не се виждат ясни негови проекции в посока разкриване на значително повече работни места.

Впечатлението е, че всъщност икономиката на България расте, а новите работни места са сравнително малко.

Голяма част от обявите за нови работни места са за технологични производства, което прави малко вероятно да бъдат заети от дългосрочно безработни и нискоквалифицирани.

И проблемът пак засяга чуждестранните инвестиции, защото едно от най-важните условия, за да бъдат привлечени такива, е наличието на квалифицирана работна ръка.

Всички провеждани досега политики за активизирането на младите очевидно са без положителен резултат, защото както тяхната икономическа активност, така и тяхната заетост само намаляват.

Дългосрочно безработните продължават да формират основната част от безработните на пазара заради тяхната непригодност към търсенето и липсата на специфични професионални умения.

Дефицитът на кадри ще продължи да разтваря ножицата в нивото на заплащане и неравенство в България.

А за тези, които са в програмите за субсидирана заетост, ще става все по-трудно да се включат на пазара на труда.

Все повече ефектът от намаляващото население в активна възраст влияе върху отчитането на заетостта.

Фактът, че в България са останали по-малко хора, се отразява положително върху статистиката за повишената заетост.

На теория България отчита икономически растеж и висока заетост. Често коефициент на безработица и коефициент на заетост се обясняват некоректно.

А субсидираната от държавата заетост е изчерпала своите възможности. И Европейската комисия е против субсидираната заетост. Това е инструмент за политическо влияние и печелене на избори.

https://breaking.bg/politika/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%...