Илиян Васислев: Българското правителство отрича Турски поток да минава през България

Българското правителство отрича Турски поток да минава през България, въпреки че минава през Турция, Сърбия и Унгария. Номерата със снишаването и правенето на разсеян са директно у наръчника за поведение на Тодор Живков. Това което обаче правителството пропуска да забележи, че това дали българския участък попада или не, няма да се решава в София, а във Вашингтон.

Илиян Васислев: Българското правителство отрича Турски поток да минава през България