Има ли кой и за какво да осъди община Бургас ?

В квартал на Бургас Долно Езерово за пет месеца, а не за 12 месеца има наднормено замърсяване с ФПЧ10 ЦЕЛИ 70 ПЪТИ или 2 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИШНО ДОПУСКАНЕТО ЗАМЪРСЯВАНЕ ?!!!

Само през 2011 година в Европа бяха регистрирани около 400 000 случая на преждевременна смърт заради мръсния въздух. Почти 95% от градското население  в Европа е изложено на замърсители на въздуха, с нива смятани за опасни от Световната здравна организация.

А 6 години по-късно каква е ситуацията в един уж европейски град като Бургас ? 

Много от големите европейски градове отчитат сравнително ниски нива на замърсяване, но в някои са над пределно допустимите през голяма част от годината. Такъв е и Бургас, в които квартали като Долно Езерово има надхвърляния на средно дневнити норми  (СДН)  над 60 пъти годишно през минали години при разрешени 35 ?! И това е квартал от т.нар. „най-добър град за живеене“ в България ?!

Да припомним законодателните норми за замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10 )

Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.) са приети норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните ПДК за фини прахови частици:

ФПЧ10

- СДН - 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);

А в Бургас в кв. Долно Езерово за пет месеца, а не за 12 месеца има наднормено замърсяване с ФПЧ10 ЦЕЛИ 70 ПЪТИ или 2 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИШНО ДОПУСКАНЕТО ЗАМЪРСЯВАНЕ ?!!!

 

Замърсяването през годините надхвърля дори над това в Гълъбово, където има ТЕЦ -ове ?! 

България е най-замърсената държава от страните-членки на Европейската агенция по околна среда ?!

Именно фините прахови частици са най-сериозният замърсител. Въпреки политиките в Европа за подобряване качеството на въздуха, той продължава да бъде сред основните екологични причини за влошаване на човешкото здраве. Това от своя  страна води до високи разходи в системите на здравеопазване. 

Какво представляват фините прахови частици, кои са техните източници и какво е влиянието им върху човешкото здраве 

Общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) И ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ 2.5) 

Източници 

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.

Основни източници на прах са промишлеността, транспорта и енергетиката. 

Влияние върху човешкото здраве 

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10. 

Законодателство 

Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.) са приети норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните ПДК за фини прахови частици:

ФПЧ10

- СДН - 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);

- СГН - 40 мкг/м3

 

В Бургас офшорките появили се от Кипър или по - източно и приватизирали бургаски предприятия,  работят яко и замърсяват яко, освен ако милиони тонове замърсители във въздуха не ви смущават ... 

Офшорката от Кипър инкасира годишно само през 2012 г. над 56 000 тона ФПЧ10 срещу едва 334.5 тона излъчени от Топлофикация ?! 

Дори ТЕЦ Перник излъчва едва 25 100 тона ФПЧ10 ... Къде е Бургас -отличник в класацията пред Перник ?! 

През 1995 г. в дървообработващото предприятие се обработват едва 19 200 куб.м дървесина, но днес те са в пъти повече, следователно и замърсяването е вероятно в пъти по-голямо. 

И кой ще ни калеса, че „капиталистите“ от офшорката в Кипър купуват 51 % от предприятието за 3.2 млн. долара, а купуват филтър за около 10 млн. лева, каквато информация подават на местните управници и приятелските медии ?! 

Да ви припомня какви шменти – капели се появиха преди години : 

„Кметът на община Бургас Димитър Николов, областният управител Любомир Пантелеев, директорът на РИОСВ доцент д-р Симеон Симеонов и изпълнителните директори на Кроношпан Асен Ников и Николай Банков прерязаха лентата за откриването на модерния електрофилтър за мокра очистка на газовете. 

Това е първото действащо съоръжение от подобен клас в Югоизточна Европа. Филтърът контролира емисиите, които се отделят при работата на четири сушилни от производството на плоскости с ориентирани дървесни частици „ОСБ".

Димът се отвежда през водна преграда /скрубер/ и през поле от електроди. При тази операция аерозолните и прахови частици се наелектризират и полепят по електродите.

Така се постига силно редуциращ ефект по отношение на миризмата и нивото на фините прахови частици. 

С въвеждането в експлоатация на филтъра са изпълнени безкомпромисните екологични изисквания на европейската норма "за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от обекти и дейности в неподвижни източници на емисии", която в България е в сила от 01.01.2009. 

В момента измерванията на РИОСВ показват, че отделяните прахови частици в атмосферата от производството на Кроношпан са 11 млгр. на кубичен метър при изискваните от наредбата 15 млгр., нивото на общите въглеводороди е 100 млгр. на кубичен метър при норма от 300 млгр. 

Поздравявам ви затова, че удържахте на думата си и спазихте сроковете за пуск на филтъра, лично аз не вярвах, че е възможно едно толкова скъпо и толкова сложно съоръжение да бъде монтирано и да заработи толкова бързо - заяви кметът Димитър Николов. 

Директорът на РИОСВ Симеон Симеонов призна, че от началото на месец декември, когато започнаха пробните пускове на съоръжението, до днес няма нито един сигнал за замърсяване на въздуха, свързан с Кроношпан. 

Тази инвестиция от 10 млн. евро звучи наистина сериозно и е цивилизационен акт, защото само най-развитите общества успяват да контролират добре отпадните суровини и вредни емисии от производствата си - коментира по онова време областният управител Любомир Пантелев. 

Изпълнителните директори на Кроношпан Асен Ников и Николай Банков заявиха, че модерният филтър е фирменият принос за гарантирано по-чист въздух над Бургас“, публикува http://news.burgas24.bg на 04.02.2009 г. 

И какво стана с тези „европейски“ постижения от 2009 г. за осем години години ?! 

Какво показват фактите от Бюлетина на ИАОС (Изпълнителна агенция по околната среда) за 16 март 2014 г. - ПРЕВИШЕНИЕ С ЦЕЛИ 4.38 ПЪТИ НА СДН (средно дневните норми) ?!

Ало, кмете ...

Какви пет лева, господа от РИОСВ ? Хубаво нещо са офшорките и техните възможности?! 

Да, ама това било минало ? Не, не е ...

 

За пет месеца, от 1 януари до 30 май 2017 г. превишението в бургаския квартал Д.Езерово е 70 пъти над нормите при допускани само 35 дни в година, което означава, че на офшорките в Бургас не им пука. Означава, че НЯКОИ ОБЛЕЧЕНИ С ВЛАСТ СИ МЪЛЧАТ ИЛИ ТИХИЧКО СЛУШАТ ШУМ НА ПАРИ В „НАЙ-ДОБРИЯТ ГРАД“ ЗА ЖИВЕЕНЕ В БЪЛГАРИЯ ... 

Доказателства, ли ?! Ето ги ...

Харесва ли ви тази ситуация ? Такава се получава с офшорките и с широко затворените очи на разни органи и органчета,както и на кмет и герберска свита  ...  Дали това не е достатъчно някоя събудила се и сериозна гражданска организация в Бургас да осъди тези които не са си изпълнили законовите задължения да осигурят чист въздух и нормална екологична обстановка в Бургас, а тези които са били пас или са се правели, че нищо не зависи от тях работят в сградата с колоните в центъра на Бургас и получават заплати за това ...

"Под лупа"

П.П. Редакцията на "Под лупа" се извинява за допуснати неточности и грешки. Засегнатите имат право на отговор.