ИСТИНАТА относно ПРОЛЯТАТА БЪЛГАРСКА КРЪВ от... РУСНАЦИ!

Stoyan Andonov Staykov

 

7.12.1937 г. – издъхва Антон Страшимиров, писателят написал книга скрита от българите след 1944 г., за да се ЗАБРАВИ написаното в нея. Той е участник в Първата световна война и написва книгата „Червени страници“ за преживяното, издадена в 1917 г.
ЗАЩО после тя е обвита в мълчание и забвение?!
За да НЕ СЕ ЗНАЕ ИСТИНАТА относно ПРОЛЯТАТА БЪЛГАРСКА КРЪВ от... РУСНАЦИ!
Чак след 101 години един родолюбец, Никола Григоров, издаде книгата отново. Ето откъс от нея, свидетелство за случилото се в Добруджа:
“...ПЪРВА СРЕЩА С РУСИ: На 5 септември Добрич биде събуден от оглушителна артилерийска канонада: равнината зад панаирището, по двете страни на железничната линия за Меджидие, се заля от огнени езици и забълва гранати... Добричени изтръпнаха пред нависналата грозота, - те знаяха, че от Меджидие се чака 200 000 руска войска. Изпълниха улиците старци, жени и деца и почнаха да се кръстят, вторачени на изток. Те само се кръстеха, - никой не бе свил бохчичка, никой не смяташе още да бяга: хората бяха опиянени от освобождението си.
Но гъстите конни редици растяха в степта, като движещ се фантом, и скоро обхванаха дясното крило на варненските вериги.
Стана страшно: казашки разезди със снопчета слама на върлини слязоха откъм руския паметник, и се насочиха към града, ще го запалят...
И дигна се писък по крайните улици.
Но по седловната при южната гара над Добрич се зададе ивица войска, която изеднаж се разгърна, като черен змей.
Сега в ужасения град се понесоха викове на радост:
- Българска войска иде!
...А казашките разезди се сепнаха като издебнати на мърша ято врани. Те извиха назад, сгъстиха се и почнаха да обстрелват... не врачанските вериги, а града!
То бе странно. ...А казаците сипеха залпове върху чертите на града, защото след дружината се бяха понесли и добричени. Файтонджиите бяха впрегнали файтоните си, коларите - своите каруци, който имаше кон, яхнал го беше: тичаха всички да помагат. Работата бе обща, трябваше да се прогони врагът от родната стряха: кой би могъл да стои със скръстени ръце?
Сипеха казаците залпове върху почернелите от народ черти на града, като смятаха, че там прииждат нови войски. А врачанци, не възпирани от огъня на русите, зачестиха прибежките си и вече хвърляха недомлъвки: „събират се"... „дано ни дочакат ножа"... „маки, леш че падне"...
(Антон Страшимиров)
 
Фейкбук