И ВАКО, И ТАКО

Grigor Lilov

Вчера Конституционният съд се произнесе по искането на ГЕРБ да се обяви като антиконституционен наложеният мораториум върху действията на кабинета на Бойко Борисов.
Той беше гласуван от парламента на 22 април и наложи забрана  върху възлагане на концесии, даване на разрешения за проучвания за подземни богатства, поемане на дългове, промени в ръководствата на дружества и болници, разпоредителни сделки с имущество и назначения в държавната администрация. 
.
Ето какво отсъдиха с пълно единодушие конституционните съдии: 
Приетият диспозитив на решението гласи:
1. Недопустимо е с решение на Народното събрание временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, на изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си в условията на чл. 111, ал. 3 от Конституцията, на други държавни органи, установени от Основния закон и на съдебната власт.
2. Отклонява искането за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 22 април 2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн., ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.) и прекратява производството по делото в тази му част.
Решението е прието единодушно с 11 гласа.
Парадокс: решението на парламента за мораториума в  първата точка от произнасянето на Конституционния съд е признато като антиконституционно, обаче при отсъждането във втората точка Конституционният съд няма да го обявява официално като антиконституционно. 
___________________________________________________
Т.е. забраната (мораториумът), наложен от парламента е бил недопустим, обаче макар и незаконен, е имал законно действие и остава със законови последици.
___________________________________________________ 
Истински „Параграф 22” по знаменития едноименен роман на Джоузеф Хелър. 
Или и вако, и тако за онези, които не познават книгата! 
Такова е дори най-върховното правосъдие у нас! 
Политически целесъобразно в стремеж да угоди на всички политици.
**** моя бележка: това не е първото такова решение на Съда. Има и други. 
Според всички тях Конституцията може спокойно да се нарушава, защото докато се произнесе Конституционният съд, минават поне няколко месеца, може дори и година-две и през това време нарушението действа.
Спира да действа едва след Решението, че е незаконно. 
Цинично казано: битият си е бит, такованият-такован.

Фейсбук