И такива управляваха България

Янко Гочевъ

Комунистическият терорист, съветски агент и национален предател Вълко Червенков. Снимка от полицейското му досие от 1941г. ЦДА ф. 2124 К; оп. 1; а.е. К 14582.
Другарят Вълко Вельов Червенков е роден на 6 септември 1900 г. в Златица. През 1919 г. се включва в дейността на БКП (т. с.). От 1924 г. участва в специална наказателна група на ЦК на БКП, която координира терористичната дейност на Военната организация на партията. Член е и на ЦК на БКМС. За тази си дейност през 1925 г. е осъден задочно на смърт. Емигрира в Съветския съюз. В Москва завършва Международна ленинска школа, учи и в Комунистическия университет за националните малцинства. Работи в Коминтерна под ръководството на Георги Димитров, член е на Задграничното бюро на ЦК на БКП. Червенков е главен редактор на нелегалната радиостанция ''Христо Ботев”. В този период е завербуван от НКВД. Става съветски агент.
В. Червенков се завръща в България в края на септември 1944 г. след окупацията на България от Червената армия. Включва се в ръководството на БРП (к). След смъртта на В. Коларов през 1950г. оглавява правителството и комунистическата партия. Управлението му се отличава с изключителна нетърпимост към другомислещите, независимо от това дали са членове на партията или не. Като наместник на Сталин в България управлението му съвпада с най-мрачните години на комунизма в България.
По негова инициатива се създават ''лагери на смъртта.” Той е изключително непримирим към враговете на своята власт. Избива ги по най-безмилостен начин. Развихря комунистическият терор, който достига огромни мащаби. Довършва колективизацията и създава по съветски модел ТКЗС. Форсира пак по модела на СССР индустриализацията и особено развитието на тежката промишленост.
След смъртта на Сталин В. Червенков е отстранен от всички заемани постове и обвинен в култ към собствената си личност. През 1962 г. е изключен от БКП. Никога обаче не е разследван и съден за престъпленията си. Оглавява казионния Отечествен фронт.Партийното му членство е възстановено през 1969 г. Умира през 1980г. на 80 години. 

Фейсбук