You are here

Кабинетът скри разходите за заплати на чиновниците

Кабинетът скри разходите за заплати на чиновницитеИма опасност финансовата дисциплина да се влоши заради административната реформа

Вместо да стават по-прозрачни, публичните разходи на държавата за заплати в централната администрация стават все по-енигматични. За пръв път от постановлението за изпълнение на държавния бюджет не става ясно с какви суми за възнаграждения ще разполагат министерствата, държавните агенции и комисии. Числата са скрити в общ параграф „разходи за персонал“, в който влизат и плащаните от държавата осигуровки, както и другите плащания като обезщетения, заплати на нещатен персонал и др. Пак за пръв път разходите за възнаграждения на министерствата отсъстват и от Закона за държавния бюджет. Възможно е това да влоши още повече бюджетната дисциплина, макар финансовото министерство да уверява, че проблем няма.

Разходите за възнаграждения, осигуровки и други плащания отпаднаха като отделни пера от Закона за държавния бюджет по настояване на финансовото министерство. При обсъждането на бюджета от МФ увериха, че разходите са същите като за 2011 г. - около 2.8 млрд. лв., но нарочно няма да бъдат посочени в закона заради предвидената реформа в модела за заплащане на чиновниците. Тук се очакват две промени - държавата да задължи чиновниците сами да поемат своя дял от осигуровките и отделно от това средствата за възнаграждения да се разделят на две - минимум 70% за основни заплати и до 30% за допълнително материално стимулиране. Така вместо информация колко смята да похарчи републиканският бюджет за заплати и колко за издръжка, в закона депутатите посочиха само общия размер на текущите разходи - 6.8 млрд. лв.

Постановлението за изпълнение на бюджета досега включваше подробна разбивка за всяко министерство, но сега разходите са окрупнени. Така не е ясно дали няма да има размествания по отделните пера в общите разходи за персонал. Не е ясно и защо се увеличават, било то и с малко, бюджетите на отделни министерства. МВР например ще изхарчи през 2012 година с 10 млн. повече за заплати, осигуровки и други плащания за персонала спрямо 2011 година, или общо 867 млн. лв. С 6 млн. - до 681 млн., е увеличен и годишният бюджет на МО, с близо 8.5 млн. е завишен и бюджетът на финансовото министерство. За министерствата, без МО и МВР, към момента все пак има разбивка на общите суми, но тя не е официален документ - едно от приложенията към обяснителната записка към Закона за държавния бюджет. Тези приложения обикновено се свалят от сайта на парламента. В същото време от последния одит на Сметната палата за изпълнението на бюджета стана ясно, че отделни министерства нарушават драстично позволените разходи за възнаграждения и други плащания.

Както „Сега“ писа, 25 министерства и държавни органи през 2011 година изхарчиха по-малко от предвиденото за заплати на щатния си персонал, но пък 9 други надвишиха бюджета за заплати, начело с МВР (с плюс от 74 млн. лв.) и Агенцията за ядрено регулиране. Министерствата и държавните органи надхвърлиха със 172 млн. лв. и позволените разходи за други възнаграждения и плащания на персонала, в който попадат обезщетенията и заплатите на извънщатния персонал и наетите на граждански договори. 5 министерства, начело с МЗХ и просветното ведомство, пък са похарчили по това перо 10 милиона допълнително, без дори да потърсят разрешение и съответната бюджетна корекция от МФ.

Таня ПЕТРОВА

в.“Сега“