Какви точно закони и решения ще приема това НС, ако вече е ясно, че наетите артисти от Сламчо Тригунов играят с Дапъса, и за ПП Гэрп, чек и Буци от Банки?

Борис Тодоров

Трябвали им причини и основания за отказ от коалиции или подкрепа, на което и да е следващо правителство в настоящия парламент, което няма как да се контролира от ДБ!
Ами просто е - не знаем как ще продължи да работи този парламент?
Никакви споразумения писмени, на честна дума, джентълменски и тям подобни няма да гарантират поети ангажименти!
Какви точно закони и решения ще приема това НС, ако вече е ясно, че наетите артисти от Сламчо Тригунов играят с Дапъса, и за ПП Гэрп, чек и Буци от Банки?
Кой може да ги задължи да не назначават което и да е правителство или да го свалят, търпят, водят и доят?
Кому да се вярва какви закони ще изработят хумвейбините на Сламчо Тригунов в съавторство със измекярите на Аамет Сиганина и мажещите филии със свинска мас?
Кой може да гарантира, че няма да се случи точно това?

Фейсбук