Какво крие в отчета си бургаският кмет? - част IV

Какво крие в отчета си бургаският кмет? - част IVПродължаваме да представяме премълчаните факти, които бургаският кмет Димитър Николов крие в своя отчет. Удобно мълчат и съпартийците му от ГЕРБ. Вместо да направи официален отчет пред обществеността, той спретна луксозна брошурка със снимчици, за която общината вероятно е платила куп пари да се появи като вложка във вестниците. И второ – показа на медиите дебела папка с 215 страници уж отчет. Демек – вижте колко много съм направил, пък ако искате – четете.

Никой не посмя да зададе на кмета неудобните въпроси, които си задават жителите на

Бургас – най-скъпия град за живеене в страната!

Открихме в отчета несъответствия, премълчани и изопачени факти. Открихме и обещания в бъдеще време, а отчет се пише за свършеното. Очевидно кметът наистина смята съгражданите си за стадо, което само блее, плаща данъци и вярва на всяка негова дума. Ето каква е истината:

Общината – мащеха за туризма

Какво крие в отчета си бургаският кмет? - част IVМакар да тръби шумно колко много прави община Бургас за туризма, собствениците на малки частни хотелчета и квартири най-добре знаят истината. Особено в последната година, когато общината вдигна рязко туристическия данък и накара собствениците на сезонни обекти да плащат толкова, колкото и големите хотели в центъра на града, които работят целогодишно. С това, разбира се, събираемостта на данъка не се увеличи, защото за всички е ясно, че колкото по-висок е един данък, толкова по-трудно се плаща той. И обратно – колкото по-нисък е данъкът, толкова по-лесно е за хората, а събираемостта е по-висока, тъй като повече хора го плащат. Общината обаче действа на принципа – да одерем кожите само по веднъж. Ето вижте сравнението:

Премълчаната истина: В отчета на кмета пише, че приходите от туристическа такса за периода 11.2007г. -12.2010г. възлизат на 1 024 651,17 лв. Това прави 341 550 лв. за година. В същото време за тази година, която вече е към края си, общината е събрала едва 191 242,77 лв. Т.е. въпреки увеличението, приходите са паднали два пъти. И къде са отишли тези пари?

„Със средства от туристическа такса, от отдел "Туризъм", бяха реализирани следните мероприятия: Освежаване на бункера в морската градина и превръщането му в атракция”.

Ако не сте виждали бункера, отидете да го видите. Бункерът е изрисуван като палячо, за което са отишли не повече от 2 кофи боя. Която струва по 6 лв. средно, та цялата „инвестиция” е за не повече от 50-60 лв., а ние тук посочваме близо 200 000 лв. за едно боядисване. Вярно, че стана шарено, ама чак „атракция”? При това за такава бомбастична сума?

 Прехвалените проекти – разходки, командировки и удобства за чиновниците

Кметът и подчинените му не спряха да тръбят по всички платени медии, как Бургас бил рекордьор в печеленето на проекти. Това бе повторено толкова много пъти, че хората повярваха, че е истина. Но кметът и заместниците му услужливо мълчат пред обществеността колко струват на хората техните хвалби и техните разходки по Европа за сметка на данъкоплатците. Не всеки разбира от европейски проекти, не всеки знае по какви механизми се изразходват тези пари. Затова е удобно и лесно да лъжеш избирателите, на които не им е и работа да се ровят в тънкостите по изготвянето и спечелването на проектите.

Какво установихме ние:

Премълчана истина:

В отчета преброихме хвалби за около 20-ина проекти. Прави впечатление обаче, че всеки от отделите на администрацията повтаря вече изброени проекти от предишния отдел. Така например дирекция „Строителство” се хвали с ремонтирани детски градини и училища. След това дирекция „Образование” повтаря същите тези хвалби, като посочва в отчета същите тези училища. Това говори или за липса на всякаква координация между подчинените на кмета, или за липса на свършена работа. Като нямаше какво да отчетеш, да се похвалиш със свършеното от другарчето.

И още – и тук прозира хвърлянето на пари за дейности, които не са от първостепенна важност за хората от община Бургас. Как ви звучи например ето този проект? "Подобряване на естетическия вид и функционалност на административната сграда на община Бургас - ул."Александровска" № 26". Проектът е на стойност 250 000 лева. Постигнатите в рамките на проекта резултати са следните:

Частично изпълнение на облицовка на вътрешни стени с мушелкалк;

Демонтаж на съществуваща дървена дограма-прозорци, изработване и монтаж на нова РVС и възстановяване на отвори, подмазване и боядисване;

Доставка и монтаж на нови, енергоефективни осветителни тела във вътрешните подходи, коридори и стълбища;

Доставка и монтаж на нови полилеи и стенни осветителни тела в Заседателната зала;

Подмяна на кутиите на етажните разпределителни и телефонни талба и окомлектовка на същите”.

Премълчаната истина: Чиновниците от община Бургас, както всички чиновници, са си спретнали прекрасно ремонтче за сметка на данъкоплатците. Зер омръзнали са им старите полилеи, дай да сложим нови за 250 000 лева. Омръзнали са ни старите разпределителни кутии, дай да поставим нови, пак за сметка на данъкоплатците. А че данъкоплатците не могат с години да си свършат работата в същата тази община, кучета ги яли.

Още гафове в проектите

Съвсем умишлено общинарите са поспестили кои от тях са ходили за сметка на бургазлии в Европа, колко пари са платени за хотели и вечери, докато са договаряли уж важни за общината неща. Четем за сформирани „местни работни групи”, за разни делегации, за „обмяна на опит”. Която „обмяна” се състои не в друго, а в пътувания в чужбина за сметка на бургазлии. Не сме забелязали чиновниците да са станали по-опитни, нито по-културни в общуването си с гражданите.

Ето и още един проект, за който алармирахме, че е абсолютно неизгоден и безполезен за общината:

Проект "Мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас„Проект "Мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас", финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Бюджетът на проекта е в размер на 737 786,43 лева и е изпълнен в периода юни 2009 - април 2011. Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са:

Закупена и инсталирана мобилна лаборатория за контрол качеството на атмосферния въздух.

Мобилната лаборатория дава възможност да се измерва качеството на въздуха по 8 показателя.

Повишена информираност на обществеността и проведени обучения. Създадена интернет страница на проекта - http://air.burgas.bg/ с възможност за проследяване в реално време резултатите    от измерването на мобилната лаборатория, както и възможност за следене на качеството на атмосферния въздух”.

Премълчаната истина: От меренето на въздуха той не става нито по-чист, нито по-добър за дишане. Няма сила в тази община, която да накара основните замърсители на въздуха да спрат да го правят. Във вестник „Под лупа” показахме и какви манипулативни данни представя интернет-страницата на проекта – въздухът може да се мери и в бъдещо време, а отчетените данни са винаги едни и същи. И – разбира се – винаги въздухът е чист, все едно планински, нищо че всяка нощ бургазлии се задушават от отровни газове.

Още два проекта отчитат „успехи” по тази дейност. 12 хиляди лева са дадени за електронно информационно табло за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух в кв. „Долно Езерово“. През м. юли 2011 г. системата за информиране на гражданите на Бургас за качество на въздуха се разшири с още две електронни информационни табла, като те са разположени на сградите на териториалните дирекции в к-с "Славейков" и к-с "Меден рудник".

По този начин общо системата е вече изградена и функционира с 4 информационни табла.

Още 12 хиляди лева община Бургас е платила за т.нар. проект „Сателитен мониторинг”. Целта на проекта е извършване на мониторингово изследване на атмосферни замърсявания в района на община Бургас на базата на спътникови данни; ежедневно се извършва изследване на атмосферните замърсявания на базата на получените спътникови данни; след извършване обработка и анализ на данните, получените резултати се публикуват на интернет страницата на община Бургас.

Премълчаната истина: Питаме се – и какво от това? Кой гледа таблата и с­пътниците, но по-важното – кой им вярва? Община Бургас продължава да бъде на първо място по заболявания на дихателната система. Все повече деца се раждат астматици. Може би кметът ще посъветва родителите да следят таблата?

Вместо да хвърлят пари за табла и спътници, те можеха да бъдат дадени за профилактика на заболяванията или за медицинска апаратура, или за лекарства, с които да бъдат подпомогнати хронично-болни.

„Проект  „Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще“.  Проектът е с продължителност 24 месеца и е с общ бюджет  801 873,19 лева. В рамките на проекта в две поредни години ще бъде  организирано иновативно културно събитие - Фестивал с шест различни сегмента „Включи града“, включващ концерти, изложби, организиране на творчески работилници, артинсталации...”

Премълчаната истина: Отново грешни 800 000 лева, дадени за фестивали, концерти и изложби, на които ходят само авторите им. Общинарите да се замислят относно завръщането в Бургас на младите хора, които избягаха, за да търсят препитание в София или в чужбина.

Ето и поредното разходване на бомбастични суми от бюджета за нищо – т.е. за „усвояване” в командировки, разходки и софри: „Проект: „Партньорство за създаване на научно-технологични паркове в Източна Европа“, финансиран по проект SMART + на програма ИНТЕРРЕГ ІVС.  Водеща организация е Регионална агенция за развитие на северозападен регион - Клуж /Румъния/, Технологичен парк WALQA в Испания и Център за изследвания и технологии в Хелас /Гърция/. Общата цел на проекта е да допринесе за конкурентоспособността 4-те региона, включени в проекта, чрез представянето и въвеждането на добри практики и опит при развитието на научно-технологични паркове и адаптирането им в съответствие с нуждите на местните власти, бизнес и академична общност. На основата на опита на научно-технологичния парк в Арагон, както и на други научни паркове в Европа, ще бъде създаден наръчник за планиране, развитие и управление на научно-технологични паркове. Стойността на проекта е приблизително 227 000 евро, а бюджетът  на община Бургас - 42 638 евро.”

Премълчаната истина: Прочетете само какви суми се харчат за безсмислени събирания и произвеждане на един „наръчник”, т.е. брошура! Хиляди евро! И кому е нужен този наръчник? Научно-технологичният парк представлява сътрудничество между учени и бизнеса. Учените знаят как да го постигнат (предполага се, щом са учени). Бизнесът също, защото работи в тази сфера. Май единствените, които не знаят, са местните власти, които мрат за безсмислени кръгли маси, семинари и прочие словоблудствени събирания, само и само да харчат народна пара.

Кой ще плаща за островните приключения на кмета?

Един от последните проекти, с които се хвали нашият кмет, е за превръщането на остров Св. Анастасия (бивш остров Болшевик) в културна атракция. Първо да отчетем, че този проект въобще не е започнат, така че не е нужно да присъства в отчета като вече завършен. Поредното „ще” на нашия кмет, с което той щедро е изпъстрил писанието от 215 страници. Защото от спечелен проект до реализиран такъв има-няма не само милиони левове, ами и няколко годинки.

Проектът е на стойност близо 5 млн. лв. За две години той предвижда островът да се превърне в такава туристическа дестинация, че към него да хукнат вкупом всички туристи от Бургас, региона, цялата страна, света, че и Космоса.

Очевидно нашият кмет много е обичал романа за Робинзон Крузо, та чак е решил да го превъплъти в реалността. Хубаво нещо са детските мечти и фантазии, особено когато за тях плащат данъкоплатците.

Ето за какво ще бъдат изхарчени нашите пари:

1. Реставрация и адаптация на културно-историческото наследство на о-в Света Анастасия

- Реставрация и социализация на църква и манастирски комплекс;

- Манастирска лекарна и ресторант „100 години назад“;

- Изграждане на площадка за анимации;

- Експониране на природни феномени и атракции - „Гъбата“, „Дракона“, „Вкамененият пиратски кораб“;

- Реконструкция на пристан;

- Благоустрояване на открити пространства и изграждане на достъпна среда;

- Доставка на хидробус.

Премълчаната истина: Преведено на човешки език, ще хвърлим по една боя тук-там, ще направим кръчма за някой наш човек и ще купим една комета. Оттам-нататък изграденото ще трябва да се поддържа, така че всяка година от бюджета на община Бургас ще бъдат отделяни пари за персонал и за издръжка на всички тези благини. Кога ще бъдат избити тези пари? Сигурно в близките 100 години. Защото, ако очакваме приходи от билетчета, за това има само три летни месеца в годината. Не вярвам някой да хукне на острова от октомври до юни, нито пък вярвам туристите да бъдат такъв огромен брой, че да избият разходите на общината. Хидробусът (т.е. кометата от близкото минало) първо е много скъп, второ – скъпи ще са и билетите. Всеки ще предпочете да даде по-малко пари на корабчето за разходка, ако иска да отиде до острова. Тези корабчета возят до острова цяло лято и най-добре знаят колко е туристопотокът и дали има нужда от бомбастични хидробуси, хидроплани и космически кораби. Отново ще се хвърлят хиляди левове за покупка на нещо ненужно, което след години ще бъде нарязано за скрап.

Георги ИВАНОВ