Как БКП раздаде милиони на братските партии

Запазените заседателни стенограми от архива на ЦК на БКП може да създадат  погрешното впечатление, че година преди преврата хардлайнерите в партията са вярвали все още в непобедимостта на международното комунистическо движение.  Предлагат и одобряват скандално тлъсти дарения за други комунистически партии, сякаш държавата е на върха на финансовата си мощ.

 

Отпусканите суми са предимно за компартии от Азия и Латинска Америка, в които трудно може да се проследи в чии сметки  „акостират”- партийни или лични. Няма разписки, няма благодарствени писма за болшинството от отпусканите помощи. Само незначителна част от даренията се явяват като отговор на адресирани към Тодор Живков писмени  прошения. Другите се отпускат по докладни записки на всемогъщия Отдел „Външна политика и международни връзки“ при ЦК на БКП, оглавяван от Димитър Станишев. Станишев е двигателят на благотворителната серия- предлага и осигурява гласуването. Подписът на Тодор Живков липсва в протоколите, което може да означава, че не е канен на въпросните заседания на Секретариата и Политбюро на ЦК на БКП, поради „маловажността” на решенията. Но подписът на Милко Балев фигурира във всички протоколи. Другите подписи са на Станишев, Овчаров и някой си В.Василев и още 3-4 имена.

 

Димитър Станишев ръководи този отдел в периода 1976 -1990 г.  През юли 1992 г. главният прокурор Иван Татарчев повдига обвинения срещу 22-ма членове на Министерския съвет за присвояване на огромни суми, сред които и Димитър Станишев. Делото приключва безславно. Пожарът в Партийния дом през 1990 г. лишава обвинението от доказателствен материал, който да издържи пред съда.

 ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП

10 март 1988 г. Решение № 2 от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за отпускане парична сума в размер на 20 000 западногермански марки на Турската комунистическа партия за издаване на легално списание на партията в Турция и засилване на печатно-пропагандната й дейност.

1 април. Решение № 3 от заседание на Политбюро за оказване на безвъзмездна материална помощ на Република Никарагуа чрез предоставяне на допълнителни 20 000 тона нефт; интендантско имущество на стойност 1 500 000 лева; 300 000 лева за обзавеждане сградата на Сандинисткия фронт за национално освобождение и увеличаване с 1 500 000 щатски долара предоставения кредит за доставка на специално имущество.

6 април. Решение № 4 от заседание на Секретариата за оказване на безвъзмездна помощ във вид на военно-интендантско имущество на   Етиопия, което е извозено с български самолети и кораби. Решението е изготвено от Ст. Тихчев за Д. Джуров, А. Луканов, С. Овчаров, В. Цанов и Ив. Шпатов.

13 април. Решение № 5 на Секретариата за оказване на финансова помощ в размер на 15 000 щатски долара (обща сума) на Чилийската комунистическа партия и Чилийската социалистическа партия . Приложена е разписка само за дарението на ЧКП, подписана от Уго Фасио, член на Политическата комисия.

13 май. Решение № 6 на Секретариата за оказване на еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на  10 000 щатски долара на Аржентинската комунистическа партия  и 5 000 щатски долара на Венецуелската комунистическа партия. Решението е изготвено от Д. Димитров за Д. Станишев и Ст. Вучков.

19 август. Решение № 9 на Секретариата за оказване на финансова помощ в размер на 7 000 щатски долара на Бразилската комунистическа партия за… изготвяне на филм за България и извършващото се преустройство у нас.

Архив-ЦК-БКП1    Архив-ЦК-БКП2

Докладва Милко Балев, върху протокола същият е написал собственоръчно, че решението е съгласувано с Тодор Живков, но няма документ, удостоверяващ истинността на този факт. Върху въпросния протокол липсват други подписи, освен на въпросния Милко Балев, наричан „сивият кардинал“ в ЦК.

В архива на БКП има и други решения от този тип – съгласувано с Тодор Живков, но подписът му липсва, няма запазени  входящи писмени искания за отпускане на суми, което навежда на основателни съмнения, че става въпрос за схема за лично облагодетелстване.

14 септември. Решение № 10 на Секретариата за оказване на финансова помощ в размер на 5 000 английски лири на Ирландската комунистическа партия. Решението е изготвено от Ст. Тихчев за Д. Станишев и Ст. Вучков.

19 септември. Поредно заседание за гласуване на дарение. С решение № 11 Секретариатът на ЦК на БКП отпуска безвъзмездна помощ на Народната организация на Югозападна Африка (СУАПО) за обучение на кадри на стойност 110 000 лева. Внушителната сума е отпусната за шестмесечен курс за подготовка на 20 шофьори на камиони и трима преводачи, в това число и пътните на школниците от Югозападна Африка до София. Парите са отпуснати от Министерството на икономиката и планирането. Решението е  изготвено от Ст. Тихчев за Д. Станишев, Велко Палин, С. Овчаров и др.

На същата дата с решение № 12  се гласува  безвъзмездна помощ на Фронта за национално освобождение на Салвадор „Фарабундо Марти“ във вид на военнотехническо имущество на стойност 201 500 двеста лева. На ТП „Кинтекс” е възложено да опакова и транспортира оборудването. Предложението отново е  на митичния отдел „Външна политика и международни връзки“.

 23 септември. Решение № 13  на Секретариата за оказване на еднократна финансова помощ на комунистическите партии в Судан – в размер на 10 000 щатски долара, и Бангладеш – 5000 щатски долара. „Ищецът” отново е „онзи” отдел.  Липсват имената на подготвилите предложението. Средствата са взети от бюджета на ЦК на БКП, а в протокола присъстват подписите на неизменния Милко Балев и С. Овчаров.

29  ноември 1988 г. Решение № 14 от заседание на Секретариата за оказване на еднократна финансова помощ в размер на 20 000   щатски долара на Иракската комунистическа партия  за сметка на ЦК на БКП.
1989 година. По-младата генерация в елита на БКП усеща накъде духа вятърът на промяната и предприема първите стъпки за преориентиране на страната към Запада и  продължава усилено с „дарителските” си кампании.

Архив-ЦК-БКП3    Архив-ЦК-БКП4

1 февруари 1989 г. Решение № 1 от заседание на Секретариата на ЦК на БКП за оказване еднократна финансова помощ в размер на  5 000 щатски долара на Еквадорската комунистическа партия. Средствата се вземат от бюджета на ЦК на БКП, като срещу тях трябва да бъдат внесени в касата на ЦК събраните от партийната организация на еквадорските студенти в България 2 500 лева.

15 февруари 1989 година.  Решение № 5 от заседание на Политбюро за оказване на финансова помощ в размер на 8000 щатски долара на Индийската комунистическа партия . Решението е изготвено от Данчо Димитров за Димитър Станишев, отново по предложение на „международния” отдел.

1 март. Решение № 6 от заседание на Секретариата за отклоняване молбата на Чилийската комунистическа партия за организиране в България на курсове за военна подготовка на нейни кадри и оказване на еднократна финансова помощ в размер на 8 000 щатски долара на същата партия за подготовката на нейния XV конгрес. Решението е изготвено от Данчо Димитров за Димитър Станишев. Парите са взети от бюджета на ЦК на БКП.

23 март. Решение № 8 от заседание на Секретариата-безвъзмездна помощ на Република Никарагуа във вид на лечение в български болници на 150 ранени бойци от Сандинистката армия; предоставяне на никарагуанското министерство на вътрешните работи   продоволствия и лекарства на стойност 251 000 лева. Докладната записка е на Велко Палин, завеждащ отдел „Социална и национална сигурност“ и К. Атанасов, първи зам.-завеждащ отдел „Външна политика и международни връзки“ при ЦК.

Подписът на Тодор Живков липсва и върху този протокол, както и във всички предишни.

 23 март.  Решение № 9 от заседание на Секретариата за спиране заглушаването на чуждите радиостанции, излъчващи на български език, с изключение на предаванията на български на радио „Анкара“.  Решението узаконява вече влязла в действие партийната политика на 1 януари същата година. То е изготвено от Данчо Димитров за Й. Йотов, Милко Балев, П. Младенов, Д. Станишев, Л. Шопов, Ат. Попов.

Това решение носи мириса на подготвяния преврат и промяна на политическия курс в посока Запад.

7 април 1989 г. Решение № 10 от  заседание на Секретариата на ЦК на БКП за оказване на еднократна финансова помощ в размер на 30 000 западногермански марки на Турската обединена комунистическа партия.

В пояснителен текст към този документ за пръв и последен път се споменава за приложена разписка за дарените и получени средства.

 22 ноември 1989 г. Тодор Живков вече не е на власт. Петър Младенов е избран за Генерален секретар на ЦК на БКП.  Дни преди преврата той има среща с представители на американското посолство у нас.

На последното протоколиране заседание на Секретариата с  Решение № 11  се отменят привилегиите от 1962 г. за отпускане суми на членовете на партийното и държавно ръководство за покриване на разходите им за храна.

 

В оцелелия архив на ЦК на БКП липсват протоколи от заседанията след 7 април, когато на практика се е решавала съдбата на Тодор Живков и  на държавата. Не се знае какви „дарения” за чужди партии са направени през тези месеци, в какъв размер  и с каква цел. /Може би за да се подготви и мотивира…демократичната опозиция у нас?!/

Да благодарим на активистите на КТ „Подкрепа”, на покойния отец Амбарев и на подпалвачите на Партийния дом, че осигуриха на хардлайнерите на БКП чисто минало, като унищожиха и откраднаха голяма част от този архив.

 

Между редовете.сом