Как един общински съветник разкри поредната далавера за 40 % комисионна в община Бургас

В Бургас НЯМАЛО КОРУПЦИЯ ???? Няма и КОМИСИОННИ ... Няма и корумпе общински чиновници ... А едни пари от комисионни си текат ей така направо в морето, а кмет и сие чиновници богатеят - просто погледнете тук-там ...

Стара истина е, че трябва да се прави нещо, за да може и да се открадне нещо ... Народецът, наш любим обаче го отдава на преклонение пред построеното без да се пита как, колко и за кого ... Нали великите строители на капитализма от червен ГЕРБ строят за Родината и те като Бойко дават парите, а парите идват от джоба на народецът ...

И те също като Мечо Пух имат девиз : "КОЛКОТО ПОВЕЧЕ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ" ... А кажете сега, че от ГЕРБ четат само "Винету" ?!!

Мдаа ... Не са прости другарите ... Има едни европейски 800 000 лева и като прибавиш едни бургаски около 2 млн. лева и хоп ново рибно пристанище и светло бъдеще за Бургас на следващите избори ...

Не че не е ясно, че ОбС -Бургас е нещо като придатък на ЕООД Николов GP груп - Бургас ...

Един независим общински съветник, Живко Табаков вгорчи поредното извънредно заседание на другарите от ГЕРБ, на който те се бяха нагласили за минутки да подкрепят поредната докладна на Димитър Николов, който дори отсъстваше с разкритието, че едни пари просто трябва да се усвоят къде с PR цел или като носител на комисионни и то какви - ЦЕЛИ 40 % от близо 2.8 млн. лева или около 1 120 000 лева ... 

Да не си помислихте, че доклодната не е приета ?!! Приеха я ... А думите на общинския съветник Живко Табаков бяха заринати от простоватите умозаключения на една българка - Маркович от ГЕРБ ...

Брей, че апетит имат местните герберски другари !

  1. ОбС 08-00-7845 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“, „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014-2020, финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по процедура  BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“, Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
  2. Дава съгласие необходимите средства за съфинансиране на проекта в размер на 1 914 262 лв. да бъдат осигурени от бюджета на Община Бургас.
  3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

                ---------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас: 

Костантин  Луков

Иначе в Бургас - НЯМА КОРУПЦИЯ, НЯМА КОМИСИОННИ ...

"Под лупа"