Как комунистите се отнасят към националните герои

 
 
Войводата Таню Николов сред членове на Тракийското дружество в Пловдив, облечени в народни носии от своя роден край. Неустановена датировка преди 9.09.1944г.
Дори и на преклонна възраст Войводата е внушителен и респектиращ не само с отличията си, които заслужено и гордо носи чак до смъртта си на 19.01.1947г. в Асеновград, когато е убит от комунистическите милиционери.
 
Фейсбук
 
Коментар "Под лупа" : Таню[1] Николов Жеков, известен и като Тане войвода, е български революционер, виден деец на националноосвободителното движение на българите в Македония и Тракиявойвода на Вътрешната македоно-одринска и Вътрешната тракийска революционна организация, участник във войните за национално обединение.

Балканската война заварва Тане Николов с чета в Македония. Започва акция по прекъсване на телефонните и телеграфни връзки съвместно с четата на Борис Илиев. Води сражения край КрупникКреснаМечкул и Сърбиново, Горноджумайско. Старите вражди между централисти, върховисти и санданисти са прекратени и четата на Тане Николов успоредно с тази на Яне Сандански се придвижва като авангард на Седма пехотна рилска дивизия при овладяването на Рупелското дефиле. Николов води сражения при ПресекаГрадово и на други места. В началото на 1913 година Тане Николов се включва като охрана на Духовната мисия на Светия синод на Българската екзархия за покръщаване на помаците в Гюмюрджински окръг по направление Даръдере – Пашмакли

От юли 1913 г. се включва в Междусъюзническата война, като се присъединява към Скечанския отряд на полковник Данаилов. Участва в сражения с гръцки войски при Гара БукЧангърдере и Беломорския проход. Нови сражения с турския аскер при Голям Палас.

През септември 1915 година Тане Николов вече е на разположение на щаба на Единадесета пехотна македонска дивизия. През 1917 – 1918 година, използвайки опита си в борбата със сръбската въоръжена пропаганда в Македония, действа в Моравско, където организира контрачетите срещу сръбските въоръжени отряди, действащи в тила на българската армия.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B...