Как опакованият от ченгета ген. Атанас Атанасов бори ченгетата