Капацитетът на министър-председателя се оказа по-голям от този на една трудовашка дивизия за две години.

Милко Палангурски

Milko Palangurski – уважаемият професор-историк споделя:
Някой написал тук, че Борисов псувал като трудовак. Почитаеми, като стар и потомствен трудовак протестирам против подобно определение. То е обида за хилядите българи, минали през трудови войски. Служил съм с българи престъпници и хора, политически унижени, с образовани и с неграмотни, с турци, цигани, с преследвани по религиозни причини, католици, протестанти, дъновисти и руски староверци. Имаше отце- и майце-убийци, хомосексуалисти и рецидивисти от всякакъв калибър. Познавах повече от 4 000 души от тях, на много съм писал писмата до жени и приятелки, чел съм им и получените от дома им писма и телеграми. Въобще, с „утайката на обществото“ селектирана от партията по нейните си критерии, които забележително приличат на онези, определени от Тома Биков. Протестирам, защото всичките тези хора, за 24 месеца служба не можаха са генерират толкова много псувни, колкото генералът (Борисов) избълва за 4 минути. Капацитетът на министър-председателя се оказа по-голям от този на една трудовашка дивизия за две години. Горд съм с Вас, побелели вече момчета, да сте живи и здрави, където и да сте днес. Вие сте достойни хора.

 от Фейсбукпрофила на Tosho Kostadinov Peykov