КИПИ ЛИ БЕЗСМИСЛЕН ТРУД ?

Grigor Lilov

За миналата година (2020) парламентът се отчете, че е приел 135 закона, 144 решения и две декларации.
По-миналата година (2019) бяха приети 124 закона. Всъщност новите закони са трите традиционни – за държавния бюджет, бюджета на Здравната каса и бюджета на социалното осигуряване.
А реално онази година новите закони бяха само два, единият от които отмени стария. Всичко останало е поправки.
*** виж пост
.
Следователно има напредък – депутатите се трудят все по-неуморно и през 2020 спрямо 2019 са приели 11 закона в повече.
Не! Няма!
Защо?
.
От тези 135 закона 24 са ратификации.
Освен трите традиционни за бюджетите формално като нов се води Законът за управление на агрохранителната верига, както и Законът за храните, който обаче отмени стария. Нов е и Закона за маслодайната роза.
Реално нов, по принуда от силата на обстоятелствата е и Законът за мерките и действията по извънредното положение.
.
Всичко друго обсъждано и гласувано са поправки в различни закони – понякога, както се случи и миналата година, един и същ закон се преправя по 3-4 пъти в годината, а дори и по 8-9 пъти (например за ДДС-то – "само" 6 пъти).
Ще повторя и онова, което написах миналата година: кърпежите и поправките са над 2 000 бр. в стотици закони, понеже една поправка в един закон обикновено е повод лобистите-депутати да прокарат в преходните и заключителни негови разпоредби поправки в поне няколко други различни закона и несвързани по тематика с онова, което първоначално се коригира.
---------------------------------------------------
Във всяка държава има няколко консервативни области, в които честите промени не само не са желателни, а направо са вредни: образованието, здравеопазването, отбраната, сигурността, правото.
--------------------------------------------------
В България те са свръх „динамични” величини.
Например правописът (би трябвало да е почти неизменен) се коригира мащабно всяка година и наскоро си направих сметката, че вече над 2 500 думи (може и да са много хиляди повече) не се пишат така, както са ме учили в училище и университета.
Но така всяка година се издават актуализирани речници и нови учебници – т.е. се върти оборот, а когато се върти оборот, се сипят и печалби – по-малки за академиците и професорите и по-едри за издателските фирми.
С поправките в законите е същото: за да следят безбройните и непрекъснати промени, една фирма или трябва да си има юрист, или да се абонира за някоя от правно-информационните системи.
И т.н., и т.н.
.
А за капак на всичко виждаме, че променил се Илия – все в тия !
 
Фейсбук