You are here

Кого лъжете господа управляващи, че Газовия хъб Балкан е хъб? Това не е европейски хъб, а проект за транзит на руски газ

Ilian Vassilev

Кого лъжете господа управляващи, че Газовия хъб Балкан е хъб? Имате договори за 16 милиарда кубически метра руски газ, и милиард азерски?! Кого лъжете, че това е равнопоставеност, неутралност към различните потоци, докато блокирате неруски газ през България, инвестирати в обслужване на Газпром. Това не е европейски хъб, а проект за транзит на руски газ. Къде са обвързващите договори за различен неруски газ? 
Да ви успокоя няма да стане - очаквайте санкции. Пазарен принцип неможе да има, когато имате само един играч. Предупредих, тези "юнаци" ще направят "преструктуриране" на съществуващия договор, което им дава възможност да запазят привилегированите условия за Газекспорт.
Забележете - реалните, обвръзващи договори и парите отиват към РУсия, към другите отиват обещания.
Толкова посредствени хора на върха на управлението, Бълагрия не е имала.
Призовавам всички демократични сили да спасят България от санкции.

Фейсбук