Кой иска да фалира Кинтекс - може би това е заданието?

Чак сега успях да "възприема" изключителното изказване на министъра на икономиката в Парламентарната комисия днес. Признавам - то надмина всички мои очаквания. Това дори по стандартите на късния тоталитарен режим може да се смята за постижения. Значи министър, чиято задача според нормалната пазарна, икономически и управленска логика трябва да провежда политики, а не да се намесва в пазара, смята за редовно да нареди на държавна компания да прекрати договор с компания, на която пак той отнема лиценза, поради отсъствие на същия този лиценз и нарежда да сключи договор с друга държавна компания. Той, който трябва да бъде равноотдалечен от държавни и частни компании. 
Другите глупости - кой щях да изпълни поръчка с чуждестранен контрагент - нито му е работа, нито задължение. 
Този гений на мисълта - докато работи за представител на една офшорна компания - Пеевски притежава през офшори на практика цялата си собственост - пита патетично как може друга офшорна компания да притежава ЕМКО и Дунарит.!?
Да му припомня въпросът с рисковете за националната сигурност - не са негова работа - има ДАНС, има сили за сигурност. Въпросът пък за цени, отстъпки и т.н. изобщо не са в неговите прерогативи като министър. Има и съд.
Та, да се върна на нормалната търговска практика. Единственият случай при който дадена страна по договор - в случай Кинтекс, която между другото може да бъде фалирана от частната компания заради неизплатени задължения, прекратява редовен договор, с издадени фактури, приета продукция - което е направо държавна башибозушка практика - е в случай на извънредно обстоятелства - форс мажор, при това без да освобождава виновната страна от изплащане на неустойки и възстановяне на всички щети.
Няма съд - редовен или арбитражен - който да приеме неговите умствени отклонения за форс мажор. На всичко отгоре за настъпване на такъв форс мажор мнение не дава държавата, а структури като БТПП. Освен ако не мислят, че това е Act of God - Forza Divina - т.е. не възприемат Пеевската воля като Божествена.
Дори да приемем, че глаВния прокурор няма да го преследва - тези офшорни компании ще си възстановят всички разходи и пропуснати ползи. Кой ще плаща - Кинтекс? Кой иска да фалира Кинтекс - може би това е заданието?
Този министър си мисли, че вечно ще има Цацаров и Пеевски няма да си хване самолета за блестящо изгнание. Готви му се съдбата на първата изкупителна жертва на битката с корупцията.

Ilian Vassilev

Фейсбук